Delårsrapport januari-september 2003

Delårsrapport januari-september 2003 Nio månader · Hyresintäkter 2,7 Mdr (2,7) · Försäljningsvinster 0,3 Mdr (0,2) · Nedskrivningar mm -1,1 Mdr (-) · Resultat efter skatt -0,2 Mdr (0,6) · Resultat per aktie -1,75 kr (6,53) Oförändrad helårsprognos (löpande förvaltningsverksamhet) Strategiarbete enligt plan · Fastighetsförsäljningar 8,5 Mdr (t o m 2003-10-29) · Besparings- och effektivitetsprogram · Ny organisation, Bostadsaktiebolaget Drott självständigt dotterbolag Kontakter telefon e-post Anders Böös (VD) 08-769 30 10 anders.boos@drott.se Claes Linné (vVD) 08-769 30 12 claes.linne@drott.se Johan Nordenson (Investor 08-769 30 20 johan.nordenson@drott.se Relations) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00160/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00160/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar