Drott säljer 27 Göteborgsfastigheter för 1 420 Mkr

Drott säljer 27 Göteborgsfastigheter för 1 420 Mkr Försäljningen är ett led i Drotts nya strategiska inriktning för den kommersiella verksamheten som innebär en fokusering på kommersiella fastigheter i Stockholm. Portföljen omfattar 27 fastigheter - varav 3 tomträtter - med en uthyrbar yta om 118 400 kvm (inkl 3 400 kvm bostadsyta). Uthyrningsgraden är 90 procent. Löpande kontrakt ger en årshyra om 131 Mkr och ett driftsöverskott om 84 Mkr. Försäljningen sker i bolagsform med frånträde och full likvid per 2003- 12-30. Köpare är Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ), ett börsnoterat fastighetsbolag med bas i Göteborg. Effekter för Drott Försäljningspriset uppgår till 1 420 Mkr. Per 2002-12-31 genomfördes en oberoende extern marknadsvärdering av Drotts fastighetsbestånd. Marknadsvärdet på de nu sålda fastigheterna uppskattades då till 1 473 Mkr. Redovisningsmässigt innebär affären en försäljningsvinst om 165 Mkr, som löper på kvartal IV. Reservering om cirka 20 Mkr, för bedömda framtida kostnader med anledning av affären, är beaktade i försäljningsresultatet. Skattemässigt restvärde i portföljen understiger försäljningspriset med cirka 425 Mkr. Den likvidmässiga belastningen beräknat på mellanskillnaden bedöms uppgå till cirka 25 Mkr. Befintliga underskottsavdrag påverkas inte av försäljningen. Affären reducerar initialt koncernens årskassaflöde med cirka 40 Mkr. Affären förutsätter MBL-förhandlingar, vilka kommer att inledas omgående. Catella Corporate Finance har agerat som Drotts rådgivare i försäljningsprocessen. Drott AB (publ) Ytterligare information: Anders Böös, VD, tfn 08-769 30 10 Fastighetsförteckning Område Sålda Adress Uthyrbar - varav fastigheter yta exkl bostäder garage Innerstaden Gullbergsvas Hamntorget 6 5 981 0 s 1:12 Innerstaden Inom Södra Hamng. 4 456 0 Vallgraven 29, Drottningg. 15:3 30 Innerstaden Inom Västra 2 802 0 Vallgraven Hamngatan 8, m 17:13 fl Innerstaden Inom Södra Larmgatan 3 110 0 Vallgraven 20, m fl 23:11 Innerstaden Inom Kungsportsplats 5 521 0 Vallgraven en 1, m fl 25:1+4 Innerstaden Inom Grönsakstorget 4 194 0 Vallgraven 3, m fl 26:8 Innerstaden Inom Kungstorget 1 m 14 382 3 252 Vallgraven fl 26:9 Innerstaden Inom Lilla Torget 1 3 197 0 Vallgraven 53:14 Innerstaden Inom Lilla Torget 2, 3 051 0 Vallgraven m fl 53:15 Innerstaden Nordstaden Kronhusgatan 16 3 322 136 24:11 Innerstaden Stampen 6:17 Odinsgatan 13, 7 480 0 m fl Arendal Arendal 5:1 Kärrlyckevägen 2 398 0 24 Biskopsgård Biskopsgårde Ruskvädersgatan 2 305 0 en n 45:1 22, m.fl. Högsbo Högsbo 5:7 Olof 3 213 0 Asklundsgata 25 Kobbegården Kobbegården Datavägen 18 1 615 0 6:169 Kobbegården Kobbegården Datavägen 29 1 290 0 6:55 Kobbegården Kobbegården Ekonomivägen 3- 4 251 0 6:731 5 Kärra Kärra 72:33 Tagenevägen 34 6 165 0 Kärra Kärra 75:2 Transportgatan 7 899 0 37 Kärra Kärra 75:4 Transportgatan 8 000 0 39 Kärra Kärra 90:1 Orrekulla 10 740 0 Industrigata 61 Härryda Solsten Företagsvägen 2 2 885 0 1:110 Härryda Solsten Mölnlycke 0 0 1:126 företagspark Härryda Solsten Konstruktionsvä 4 953 0 1:132 gen 14 Tynnered Tynnered Femvägsskälet 4 2 500 0 1:15 Önnered Önnered Önnereds Brygga 2 711 0 762:369 1-17 118 422 3 388 Drottkoncernen är under uppdelning i två fokuserade börsbolag. Vid bolagsstämman 2004 tar aktieägarna ställning till styrelsens förslag om utdelning av Bostadsaktiebolaget Drott - ett aktivt, renodlat bostadsbolag i cirka tio svenska tillväxtområden. Samtidigt föreslås nuvarande Drott namnändra till Fabege AB - ett aktivt, renodlat kommersiellt fastighetsbolag med fokus på Stockholm. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00120/wkr0002.pdf

Dokument & länkar