Drott säljer 31 Stockholmsfastigheter för 5,0 Mdr

Drott säljer 31 Stockholmsfastigheter för 5,0 Mdr Försäljningen är ett led i Drotts nya strategiska inriktning, som innebär högre omsättningshastighet i portföljen samt försäljning av fastigheter där inga ytterligare åtgärder eller andra faktorer bedöms kunna medverka till att kassaflödet kan utökas och värde skapas. Portföljen Portföljen omfattar 31 fastigheter - varav 10 tomträtter - med en uthyrbar yta om 280 000 kvm (inkl 7 000 kvm bostadsyta). Största enskilda objekt är Arenan 2, 3, 6 och 8 vid Globen samt Isafjord 2 i Kista. Därutöver ingår bl a Duvan 6, Oxen Mindre 33 och Ynglingen 10 i Stockholms innerstad. Löpande årshyra uppgår till 505 Mkr. Uthyrningsgraden (löpande kontrakt) i portföljen uppgår till 91,5 procent. Köpare Köpare är Whitehall med bedömt tillträde per 2003-09-01. Whitehall är en öppen fastighetsfond som förvaltas av Goldman Sachs. Effekter för Drott Försäljningen sker i bolagsform med ett underliggande transaktionspris uppgående till 5,2 Mdr. Tidpunkt för ekonomiskt frånträde är 2003-07-01. Likvid erhålls stegvis under 2003 förutom en reversfordran om 400 Mkr som löper över 5 år till 6 procent nominell ränta. Efter nedjustering för dels villkoren på reversfordran och dels tidsförskjutningen i betalningen motsvarar försäljningspriset för fastigheterna 5,0 Mdr, vilket är cirka 7 procent lägre än marknadsvärdering per 2002-12-31. Skattemässigt restvärde i portföljen understiger försäljningspriset med cirka 1,3 Mdr. Den likvidmässiga belastningen beräknat på mellanskillnaden bedöms i affären understiga 10 procent. Någon inkomstskatt utgår ej. Befintliga underskottsavdrag påverkas inte av försäljningen. Försäljningspriset om 5,0 Mdr innebär en redovisningsmässig försäljnings- förlust om cirka 150 Mkr som kommer att belasta kvartal III. Reservering om 75 Mkr för bedömda framtida kostnader med anledning av affären är beaktade i resultatet. Baserat på driftsöverskott i löpande kontrakt motsvarar försäljningspriset en direktavkastning om 7,0 procent. Affären reducerar initialt koncernens kassaflöde före skatt på årsbasis med cirka 125 Mkr. Affären förutsätter MBL-förhandlingar, vilka kommer att inledas omgående. Catella Corporate Finance har agerat som rådgivare till Drott i samband med affären. Drott AB (publ) Ytterligare information: Anders Böös, VD, tfn 08-769 30 10 Drott är under uppdelning i två fokuserade börsbolag: · Vid bolagsstämman 2004 tar aktieägarna ställning till ett förslag om utdelning av Bostadsaktiebolaget Drott, som blir ett aktivt, renodlat bostadsbolag i tillväxtregioner · Nuvarande Drott namnändrar till Fabege och blir ett aktivt, renodlat kommersiellt fastighetsbolag med fokus på Stockholm. Bilaga: Fastighetssammanställning Bilaga Område Sålda fastigheter Adress Uthyrbar - varav yta exkl bostäde garage r Innerstaden Duvan 6 Klara Södra 9 648 - Kyrkogata 1 Innerstaden Fenix 1 Barnhusgatan 3 3 648 - Innerstaden Guldfisken 32 Grev Turegatan 44 2 171 746 Innerstaden Hasseln 5 Vasagatan 15-17 3 865 - Innerstaden Oxen Mindre 33 Luntmakargatan 18 12 148 2 823 Innerstaden Repslagaren 31 Humlegårdsgatan 6-10 6 338 977 Innerstaden Sandbacken Mindre Tjärhovsgatan 21 4 033 - 39 Innerstaden Signalen 1 Folkungagatan 122 3 317 - Innerstaden Ynglingen 10 Karlavägen 58-60, m 11 114 2 393 fl Globen Arenan 2 Arenavägen 49-63, m 53 178 - fl Globen Arenan 3 Arenavägen 39-47 16 505 - Globen Arenan 6 Arenavägen 21-35 28 986 - Globen Arenan 8 Arenavägen 15-19 13 232 - Kista Isafjord 2 Kistavägen 21-25 18 720 - Bromma Valsverket 8,9,10 Gjuterivägen 17-19 19 165 - Huvudsta Gräslöken 1 Jungfrudansen 25 7 001 - Hässelby Säteritaket 1 Maltesholmsvägen 88 2 466 - Lunda Domnarvet 11 Domnarvsgatan 35 3 665 - Lunda Mandelblomman 1 Avestagatan 21-27 6 817 - Skarpnäck Hangaren 1 Flygfältsgatan 1-11 10 810 - Sollentuna Ekplantan 1 Djupdalsvägen 17-19 2 600 - Sollentuna Revisorn 3 Bergkällavägen 31 C 1 198 - Solna Stigbygeln 5 Gårdsvägen 10 7 314 - Station Tyresö Bagaren 9 Radiovägen 7-11 2 220 - Tyresö Kopparen 9 Vintervägen 2 2 334 - Upplands Hammarby-Smedby Johanneslundsvägen 2- 8 488 - Väsby 1:454 6 Upplands Hammarby-Smedby Johanneslundsvägen 3- 4 449 - Väsby 1:461 5 Vällingby Vagnhallen 15 Jämtlandsgatan 153- 8 821 - 157 Vällingby Vagnhallen 19 Jämtlandsgatan 131 5 460 - 279 711 6 939 AVYTTRAD PORTFÖLJ Antal fastigheter Uthyrningsbar yta kvm Innerstaden 9 56 000 Globen 4 112 000 Kista 1 19 000 Övrigt 17 93 000 Stockholmsregionen Totalt 31 280 000 Årshyra 2003-06-30, Mkr Löpande årshyra 505 Vakant årshyra 47 Löpande årshyra inkl 552 vakant hyra Uthyrningsgrad 91,5 % ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/14/20030714BIT00090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/14/20030714BIT00090/wkr0002.pdf

Dokument & länkar