Drupps säljer till Sydostasien

Report this content

En sydostasiatisk industrigrupp kommer att utvärdera Drupps system för storskalig atmosfärisk vattenutvinning med målet att omvandla restvärme från nuvarande verksamhet till produktion av rent vatten för att motverka bristen på rent vatten.

–Detta visar att Drupps modell för att tillverka rent och hållbart vatten från atmosfären med hjälp av överskottsvärme från industrin är kommersiellt attraktiv även för tung processindustri, säger Peter Silfwerbrand, VD på Drupps.

En thailändsk industrigrupp kommer att under tre månader testa en mobil demoversion av Drupps System med kapacitet att dagligen producera 800 liter atmosfäriskt vatten med syftet att kunna återanvända restvärmen från sina industrier för att tillverka rent och hållbart dricksvatten.

–Vårt mål är att återanvända så mycket spillvärme från olika industriprocesser som möjligt för att öka tillgången på rent vatten från atmosfären och motverka vattenbristen, säger Peter Silfwerbrand.

Genom att öka tillgången på hållbart och rent atmosfäriskt vatten väntas trycket på andra källor som grundvatten, floder och sjöar kunna minska till hållbara nivåer vilket hjälper dem återhämta sig.

Peter Silfwerbrand, 

CEO, +46-(0)70-652-3553, peter.silfwerbrand@drupps.com

Drupps är ett svenskt vatteninnovationsföretag som utvecklar storskaliga och kostnadseffektiva system för vattenproduktion från atmosfären med syftet att minska användningen av icke-hållbara vattenkällor.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar