Styrelseledamot lämnar Veg of Lunds styrelse på egen begäran

Report this content

Styrelseledamot Fred Holmberg har idag begärt utträde ur styrelsen i Veg of Lund AB för att fokusera på andra åtaganden.

”Rådande marknadsförhållanden påverkar verksamheten i de bolag jag har uppdrag för och tyvärr tvingas jag att prioritera min tid på annat sätt än vad jag kunde förutse när jag accepterade uppdraget i Veg of Lund. Veg of Lund har en erfaren och kompetent styrelse och jag har fullt förtroende för att bolagets styrelse och ledning kan genomföra den nya strategin som planerat”, kommenterar Fred Holmberg.

Veg of Lunds styrelse består därmed av Håkan K Pålsson, styrelseordförande, Anders Hättmark, Roger Johansson, Linda Neckmar, Magnus Nordin och Eva Tornberg.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB
Emma Källqvist (tf VD och CFO)
Telefon: 0721 869 018

E-post: emma.kallqvist@vegoflund.se


Denna information är sådan som Veg of Lund AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2022, klockan 11.55 CEST.


Om Veg of Lund
Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärket DUG®. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på
ir.vegoflund.se. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.

Denna information är sådan som Veg of Lund är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-21 11:55 CET.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Styrelseledamot Fred Holmberg har idag begärt utträde ur styrelsen i Veg of Lund AB för att fokusera på andra åtaganden.
Twittra det här

Citat

Rådande marknadsförhållanden påverkar verksamheten i de bolag jag har uppdrag för och tyvärr tvingas jag att prioritera min tid på annat sätt än vad jag kunde förutse när jag accepterade uppdraget i Veg of Lund. Veg of Lund har en erfaren och kompetent styrelse och jag har fullt förtroende för att bolagets styrelse och ledning kan genomföra den nya strategin som planerat
Fred Holmberg