Veg of Lunds årsredovisning 2020 är publicerad

Report this content

Veg of Lund AB (publ) har idag publicerat bolagets årsredovisning för 2020 på bolagets webbplats ir.vegoflund.se och årsredovisningen bifogas detta press­meddelande.

En utskrift av publicerad version finns tillgänglig på Veg of Lunds huvudkontor, Södra Vallgatan 5 i Malmö. Beställning av tryckt årsredovisning kan göras via e-post till erik.sundqvist@vegoflund.se.

Årsstämma 2021 hålls den 12 maj 2021, kl 15.00, i Malmö. Veg of Lund återkommer med en kallelse till årsstämman senast fyra veckor före stämmodatumet.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB
Erik Sundqvist (CFO)
Telefon: 0739 15 99 53
E-post: erik.sundqvist@vegoflund.se

 

Denna information är sådan information som Veg of Lund AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 11:30 CET den 18 mars 2021.
 

Om Veg of Lund
Veg of Lund är ett livsmedelsutvecklingsföretag med rötter i forskning vid Lunds universitet. Bolaget har en unik och patenterad metod för att producera en värmestabil vegetarisk emulsion bestående av potatis och rapsolja. Veg of Lund har lanserat My Foodie® som sin första produkt, vilken säljs hos aktörer inom dagligvaruhandel i Sverige och Storbritannien. Sedan den 10 februari 2020 är bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på www.vegoflund.se. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-684 211 10 eller e-post: adviser@eminova.se.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Veg of Lunds årsredovisning 2020 är publicerad
Twittra det här