• news.cision.com/
  • Duni AB/
  • Duni Groups års- och hållbarhetsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på webben

Duni Groups års- och hållbarhetsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på webben

Report this content

Duni Group meddelar idag att företaget publicerar den fullständiga års- och hållbarhetsredovisningen för 2020, både på engelska och svenska, på www.duni.se under rubriken Investerare.

Länk till års- och hållbarhetsredovisningen https://duni.inpublix.com/2020/

Årsstämma hålls den 4 maj 2021. Stämman kommer hållas enbart genom poströstning och därmed genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. För mer information, se hemsidan.

::

För ytterligare information kontakta:
Magnus Carlsson, CFO,

Tel: 040-10 62 00

::

Duni Group är marknadsledande inom attraktiva, miljöanpassade och funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 400 anställda fördelat på 24 länder med huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni AB är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN-kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 14.30. Duni.se    

Prenumerera

Media

Media