DUROC RAIL - YTTERLIGARE FÖRVÄRV I TYSKLAND

Duroc Rail följer sin expansionsplan och utvidgar verksamheten i Tyskland ytterligare. Genom ett avtal med Deutsche Bahn förvärvar Duroc Rail tillsammans med sin tyske partner, Hermann Weise, tillgångarna i Werk Delitzsch i Sachsen. Avtalet är villkorat till ett formellt godkännande från tyska konkurrensverket. Detta godkännande beräknas vara klart under januari månad. Werk Delitzsch utför personvagnsservice till Deutsche Bahn. Deutsche Bahn har garanterat anläggningen beläggning i två år framåt. Werk Delitzsch kommer initialt att omsätta ca 30 miljoner Euro under en tvåårsperiod. Förvärvet innebär ett strategiskt starkt fäste för Duroc Rail som underhållsleverantör inför den pågående avregleringen av den tyska personvagnstrafiken. - Förvärvet av Delitzsch ger oss ytterligare ett ben på den tyska marknaden. Förutom vår kärnaffär, underhåll av godsvagnar, får vi nu även ett mycket starkt varumärke när det gäller underhåll av personvagnar, säger Ulf Bergstedt, vd för Duroc Rail. Werk Delitzsch är känt för högkvalitativt underhåll, bl a av de tyska snabbtågen ICE.

Duroc Rails intressebolag Leipzig Rail Service är en etablerad leverantör av godsvagnsunderhåll i Tyskland och utgör efter förvärvet av Suddeutsche Waggon Service i oktober i år, det största privata alternativet avseende godsvagnsunderhåll. Werk Delitzsch tillhörde Deutsche Bahn med ansvar för underhåll och renovering av InterCity och ICE-tågen. Anläggningen förfogar över en verkstadsyta om 77 000 kvm, dimensionerad för att klara hela ICE-tågset upp till 230 m. Det nya bolaget heter SFW Schienenfahrzeugwerk Delitzsch GmbH och antalet anställda blir 225. Förvärvet av Delitzsch innebär att Duroc Rail nu även etablerar sig som leverantör av personvagnsunderhåll. När den tyska personvagnstrafiken nu avregleras kommer anläggningen i Delitzsch att vara marknadens första betydande privata aktör avseende underhåll av personvagnar. Ägarstruktur och optionsvillkor för Werk Delitzsch är likadana som i Duroc Rails intressebolag Leipzig Rail Service. Duroc Rail äger idag 20 % av aktierna i bolagen och har option att under 2005 förvärva ytterligare 10 %, samt under perioden 2009-2010 ta över samtliga aktier i bolagen. I avtalsvillkoren med Deutsche Bahn framgår att köpeskillingen inte kommer att offentliggöras. För mer information kontakta: Erik Albinsson, koncernchef i Duroc, 070-492 78 33 Ulf Bergstedt, vd i Duroc Rail, 070-598 12 31

Om oss

Duroc-koncernen förvärvar, förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 3 700 Mkr och har ca 1 200 medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar