Angående budpliktsbud från Axel Johnson AB

Report this content

Dustin noterar att Axel Johnson AB, genom det helägda dotterbolaget AxMedia AB (”Axel Johnson”), den 27 juni 2023 offentliggjorde att Axel Johnson har förvärvat ytterligare 2 000 000 aktier i Dustin Group AB (publ) (”Dustin”) och äger därefter 30,5 procent av aktierna och rösterna i Dustin. Därigenom har budplikt uppkommit och den 29 juni 2023 lämnade Axel Johnson ett budpliktserbjudande om 28,50 kronor per aktie till aktieägarna i Dustin (”Erbjudandet”).

De oberoende ledamöterna i Dustins styrelse, Stina Andersson, Gunnel Duveblad, Morten Strand och Dolph Westerbos, har bildat en budkommitté och kommer att uttala sig om Erbjudandet senast två veckor före utgången av acceptperioden för Erbjudandet och kommer även att inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande (fairness opinion) från oberoende expertis inom samma tid i enlighet med Nasdaq Stockholms Takeoverregler. Styrelseledamöterna Mia Brunell Livfors (ordf.), Thomas Ekman, Johan Fant och Tomas Franzén har, med anledning av sina respektive engagemang i bolag inom Axel Johnson AB-koncernen, intressekonflikter som innebär att de inte får delta i Dustins handläggning av frågor relaterade till Erbjudandet.

Budkommittén har anlitat Cederquist som legal rådgivare i samband med Erbjudandet. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner i Norden och Benelux. Vi hjälper våra kunder att vara i framkant genom att förse dem med rätt IT-lösning för deras behov.

Vi erbjuder cirka 280 000 produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Omsättningen verksamhetsåret 2021/22 uppgick till cirka 23,6 miljarder kronor och mer än 90 procent av intäkterna kom från företagsmarknaden.

Dustin Group har cirka 2 500 medarbetare och är sedan 2015 börsnoterat på Nasdaq Stockholm med huvudkontor i Nacka Strand strax utanför centrala Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar