Förändring i Dustins koncernledning

Dustin stärker organisationen för fortsatt lönsam tillväxt genom att skapa större tydlighet i segmenten och ytterligare öka skalbarheten i supportfunktionerna. Organisationen anpassas också till expansionen i Nederländerna. Som ett resultat av det genomförs förändringar i Dustins koncernledning vilket innebär nya roller samtidigt som vissa funktioner inte längre ingår i koncernledningen.

- Med den nya organisationen stärker vi vår position för fortsatt lönsam tillväxt och vidare expansion i både Norden och Nederländerna. Vi skapar förutsättningarna för att maximera den potential som finns inom bolaget. Genom att ha de bästa erbjudandena och skapa tydliga supportfunktioner kan vi vara en stark IT-partner till våra kunder oavsett marknad och segment, säger Thomas Ekman VD och koncernchef Dustin.

Förändring

 • Henk Makaske, idag VD för Vincere Groep, blir ny medlem av koncernledningen med ansvar för SMB och LCP i Nederländerna.
 • Rebecca Tallmark, idag VP Product Marketing, tar rollen som ansvarig för SMB Nordic. För att ytterligare stärka erbjudandet till Dustins huvudmålgrupp små och medelstora företag (SMB) samlas ansvaret för online- och relationsförsäljning SMB, produkt- och erbjudandepaketering samt marknadsföring inom SMB Nordic.
 • Supply Chain blir en ny funktion för att öka skalbarhet och leveransförmåga och möta den ökande efterfrågan från marknaden med ansvar för inköp, logistik och kundservice. VD Thomas Ekman är tf ansvarig under tiden rekrytering pågår.
 • CIO blir en ny roll med ansvar för IT strategi, webbutveckling, IT-drift och informationssäkerhet för att säkerställa fortsatt utveckling av en onlineplattform i framkant. Per Lengquist, idag Head of IT, är tf ansvarig under tiden rekrytering pågår.
 • Pontus Willquist, idag VP SMB & B2C, blir ansvarig för lanseringen av onlineplattformen i Nederländerna och fortsätter som ansvarig för onlineplattformen samt transaktionell försäljning inom SMB Nordic och lämnar koncernledningen.
 • Jenny Ring, idag VP Operations, fortsätter som ansvarig för Operations inom Supply Chain men inte som medlem av koncernledningen.
 • Private Label med Robert Pap som ansvarig och Communication med Stephanie Forsblom som tf ansvarig kommer inte vara en del av koncernledningen.

   Dustins koncernledning är från den 1 oktober, 2018:

 • Thomas Ekman, VD och koncernchef och tf VP Supply Chain
 • Johan Karlsson, CFO och VP Finance & Business Support
 • Alexandra Drevenlid, VP Services & Solutions
 • Rebecca Tallmark, VP SMB Nordic
 • Michael Haagen Petersen, VP LCP Nordic
 • Henk Makaske, VP SMB & LCP Netherlands
 • Per Lengquist, tf CIO
 • Morten Jakobi, VP People Development

Den nya organisationen kommer att förhandlas med de fackliga parterna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Eva Ernfors, Informationschef: 070 258 62 94, eva.ernfors@dustin.se

Om Dustin

Dustin är en återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Bolaget är ledande i Norden och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna.

Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem. Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar.

Bolaget har mer än 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Om oss

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov. Bolaget erbjuder cirka 255 000 produkter och tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt lösning. Dustin har mer än 1 800 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret 2018/19 uppgick till 12,5 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar