Q2: Kraftig tillväxt för LCP och SMB påverkat av temporära effekter

Report this content

Andra kvartalet

 •  Nettoomsättningen ökade med 18,1 procent till 3 215 miljoner kronor (2 723).
 •  Den organiska tillväxten var 7,8 procent (1,7) varav SMB 0,1 procent (10,9), LCP 16,1 procent (-5,0) och B2C -13,5 procent (10,8).
 •  Bruttomarginalen ökade till 16,3 procent (15,4).
 •  Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 154 miljoner kronor (143) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 4,8 procent (5,3).
 •  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 160 miljoner kronor (131), inklusive jämförelsestörande poster om 23,2 miljoner kronor (0,3).
 •  Kvartalets resultat uppgick till 124 miljoner kronor (92).
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,41 kronor (1,19).
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 144 miljoner kronor (15).

September 2018 – februari 2019

 •  Nettoomsättningen ökade med 19,3 procent till 6 341 miljoner kronor (5 315).
 •  Den organiska tillväxten var 6,9 procent (5,1) varav SMB 3,9 procent (10,2), LCP 10,7 procent (1,1) och B2C -5,4 procent (9,6).
 •  Bruttomarginalen ökade till 16,9 procent (15,5).
 •  Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 316 miljoner kronor (274) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 5,0 procent (5,2).
 •  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 309 miljoner kronor (239) inklusive jämförelsestörande poster om 26 miljoner kronor (-3).
 •  Periodens resultat uppgick till 235 miljoner kronor (168).
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,78 kronor (2,16).
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 92 miljoner kronor (468).
 •  Nettoskulden vid periodens slut i relation till justerat EBITDA under den senaste tolvmånadersperioden var 2,1 (3,3 vid utgången av 2017/18).

”Vi redovisar en stark försäljningstillväxt, både organisk och totalt sett, driven av en stark återhämtning inom LCP-segmentet. Inom SMB-segmentet har såväl tillväxt som lönsamhet påverkats negativt av tillfälligt låg kundaktivitet under jul- och nyårshelgerna samt begränsad tillgång på datorer med Intelprocessorer under första halvan av kvartalet. Efter kvartalets slut har vi tecknat avtal om att förvärva Inventio.IT, Norisk och Chilit. Förvärven stärker vårt erbjudande ytterligare i Danmark, Nederländerna och Finland”, säger Thomas Ekman, VD och koncernchef Dustin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se, 070 510 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2019 kl. 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov. Bolaget erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt lösning.

Dustin har mer än 1500 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret 2017/18 uppgick till 10,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar