Q4: Fortsatt stärkt marknadsposition under kvartalet

Report this content

Fjärde kvartalet

 •  Nettoomsättningen ökade med 19,9 procent till 3 026 miljoner kronor (2 524).
 •  Den organiska tillväxten var 11,2 procent (-4,7) varav SMB 2,3 procent (8,0), LCP 20,8 procent (-13,4) och B2C 0,7 procent (1,1).
 •  Bruttomarginalen uppgick till 16,2 procent (16,5).
 •  Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 120 miljoner kronor (119) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 4,0 procent (4,7).
 •  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 102 miljoner kronor (107), inklusive jämförelsestörande poster om 3 miljoner kronor (4).
 •  Kvartalets resultat uppgick till 73 miljoner kronor (71).
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,83 kronor (0,90).
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 71 miljoner kronor (59).

September 2018-augusti 2019

 •  Nettoomsättningen ökade med 21,7 procent till 12 536 miljoner kronor (10 300).
 •  Den organiska tillväxten var 9,9 procent (2,0) varav SMB 4,0 procent (9,6), LCP 16,5 procent (-3,8) och B2C -3,9 procent (7,9).
 •  Bruttomarginalen ökade till 16,7 procent (15,9).
 •  Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 560 miljoner kronor (501) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 4,5 procent (4,9).
 •  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 489 miljoner kronor (444) inklusive jämförelsestörande poster om 3,5 miljoner kronor (1).
 •  Periodens resultat uppgick till 356 miljoner kronor (305).
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till 4,12 kronor (3,91).
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 264 miljoner kronor (748).
 •  Nettoskulden vid periodens slut i relation till justerat EBITDA under den senaste tolvmånadersperioden var 2,9 (3,3 vid utgången av 2017/18).
 •  Styrelsen föreslår en utdelning om totalt 266 miljoner kronor (239) motsvarande 3,00 kronor (2,71) per utestående aktie.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se, 070 510 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2019 kl. 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov. Bolaget erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt lösning.

Dustin har mer än 1500 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret 2018/19 uppgick till 12,5 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar