Q4: Stark försäljningstillväxt och resultatutveckling

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 15,9 procent under kvartalet till 2 262 miljoner kronor (1 952).
 • Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 12,2 procent (10,2).
 • Bruttomarginalen uppgick till 14,3 procent (15,3).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 92 miljoner kronor (81).
 • Rörelseresultat (EBIT) var 74 miljoner kronor (65).
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -1 miljoner kronor (-).
 • Kvartalets resultat uppgick till 48 miljoner kronor (25).
 • Resultat per aktie före utspädning inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 0,64 kronor (0,33). Resultat per aktie efter utspädning inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 0,63 kronor (0,33).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14 miljoner kronor (-75).

September 2016 - augusti 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 12,1 procent under perioden till 9 306 miljoner kronor (8 301).
 • Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 8,6 procent (4,4).
 • Bruttomarginalen uppgick till 14,8 procent (15,0).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 426 miljoner kronor (390).
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 349 miljoner kronor (324).
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -7 miljoner kronor (-5).
 • Periodens resultat uppgick till 239 miljoner kronor (225).
 • Resultat per aktie före utspädning inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 3,14 kronor (2,95). Resultat per aktie efter utspädning inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 3,13 kronor (2,95).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 214 miljoner kronor (447).
 • Nettoskulden i relation till justerad EBITDA var 2,3 (2,1).
 • Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 2,80 kronor (2,40), tillika 213 miljoner kronor (183).

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig fredrik.satterstrom@dustin.se, 070 510 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2017 kl. 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Om oss

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov. Bolaget erbjuder cirka 255 000 produkter och tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt lösning. Dustin har mer än 1 500 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret 2018/19 uppgick till 12,5 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar