Valberedning i Dustin Group AB (publ)

Valberedningens ledamöter inför Dustins årsstämma 2019/2020 har nu utsetts.

I enlighet med de av årsstämman beslutade valberedningsinstruktionerna har följande ledamöter i valberedningen utsetts baserat på ägarförhållandena per 31 mars 2020, med beaktande av efterföljande ändringar eftersom Handelsbanken Fonder utökat sitt ägande.

  • Caroline Berg, Axel Johnson/Axmedia, ordförande i valberedningen
  • Tomas Risbecker, AMF Försäkring & Fonder
  • Suzanne Sandler, Handelsbanken Fonder
  • Lennart Francke, Swedbank Robur Fonder
  • Mia Brunell Livfors, ordförande i Dustins styrelse (adjungerad)

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det till valberedningens sekreterare per post till Dustin Group AB (publ), Attn Sabina Kihlberg, Box 1194, 131 27 Nacka Strand eller via epost: sabina.kihlberg@dustin.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Vi hjälper våra kunder att vara i framkant genom att förse dem med rätt IT-lösning, vid rätt tidpunkt och till rätt pris.

Vi erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Huvudfokus är på små och medelstora företag. Omsättningen verksamhetsåret 2018/19 uppgick till cirka 12,5 miljarder SEK och drygt 90 rocent av intäkterna kom från företagsmarknaden.

Dustin Group har mer än 1800 medarbetare och är sedan 2015 börsnoterat på Nasdaq Stockholm med huvudkontor i Nacka Strand strax utanför centrala Stockholm. 

Prenumerera

Dokument & länkar