Litorina Kapital ny delägare i medicinteknikföretaget DynaMed - möjliggör internationell lansering av svensk innovation

Litorina Kapital ny delägare i medicinteknikföretaget DynaMed - möjliggör internationell lansering av svensk innovation Vid bolagsstämman i medicinteknikbolaget DynaMed beslutades om en riktad nyemission till Litorina Kapital. Emissionslikviden på MSEK 12,75 skall bland annat användas för att åstadkomma en snabb introduktion av produkten DynaWell på den amerikanska och europeiska marknaden. Det finns en potential att produkten på sikt blir världsstandard. DynaMed tillverkar och marknadsför produkter för att förbättra diagnosresultaten vid magnetröntgen- och datortomografiundersökningar. Produktutvecklingen är baserad på forskning som bedrivits under cirka 10 år vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och kliniska tester från bland annat Stanford Medical School, Palo Alto och University of California, San Diego. DynaMed har också etablerat ett nära samarbete med NASA för utveckling av nya applikationer. NASA har för avsikt att använda DynaMeds teknologi för att bland annat undersöka förändringar i ryggradskanalen hos astronauter före och efter rymdflygningar. Den första produkten DynaWell, fokuserad på ryggdiagnostik, är idag patenterad på nyckelmarknader i Nordamerika, Europa och Asien. Efter att bolaget också erhållit godkännande från FDA (Food & Drug Administration) i USA samt fått en EU-certifiering kan marknadsföringsinsatserna nu intensifieras. - Vi är mycket entusiastiska inför den stora internationella potentialen för DynaMeds produkter och det goda mottagandet den första produkten DynaWell fått på marknaden, säger Jörgen Ekberg, senior partner på Litorina Kapital. - Efter ett långt utvecklingsarbete är DynaWell nu redo att lanseras med full kraft i såväl USA som Europa. Det är därför mycket positivt att Litorina Kapital går in som delägare i bolaget och stöttar vidareutvecklingen med både kapital och managementerfarenhet, tillägger Stan Mikulowski, VD och delägare i DynaMed AB. Unik produkt Produkten är den första i sitt slag. Teknologin bygger på så kallad dynamisk datortomografi och magnetresonans. Man har utvecklat en produkt som simulerar vertikal belastning (stående läge) av ryggradskanalen genom att framkalla en kompression på ryggraden vid röntgenundersökningar i horisontellt läge. Detta ger en mer autentisk bild av patientens smärtsituation och möjligheterna att upptäcka sjukdomstillstånd som annars riskerar att förbli oupptäckta. Avsikten är att teknologin även ska kunna användas för knä-, höft- och nackskadediagnostik. - Detta är ytterligare ett bevis på vad svensk sjukvård och medicinsk forskning kan åstadkomma i form av internationellt högintressanta produkter och metoder, säger Anders Mjärdsjö, chef för Hälso- och Sjukvårdens InnovationsCenter i Göteborg. Användningen av denna teknologi tilldrar sig även stort intresse ur ett hälsoekonomiskt perspektiv och har potential att fungera kostnadsbesparande för hälso- och sjukvården. Det finns idag drygt 70 000 installerade CT/MR-scanners på världsmarknaden, varav cirka hälften finns i USA. Det finns en potential att DynaMeds produkt på sikt blir standard i dessa. Vid bolagsstämman valdes Jörgen Ekberg, Senior Partner i Litorina Kapital och tidigare VD i ASG AB, in som ny styrelsemedlem. Styrelsen i DynaMed AB består av ordförande Göran Petterson (tidigare VD i Meda samt ledande positioner inom Astra och Pharmacia & Upjohn), Ingemar Aldén (tidigare ledande positioner inom Astra, Merck Sharp & Dohme och Hoechst Marion Roussel), Jan Larsson (tidigare vice VD Astra AB), Anders Mjärdsjö (direktör, Hälso- och sjukvårdens InnovationsCentrum, Västra Götalands läns landsting) och Jan Segerberg (tidigare bl a VD i Skåne Gripen AB och Addtek Oy). VD i DynaMed är Stan Mikulowski (tidigare ledande positioner inom Glaxo Wellcome, bl.a. VD i Wellcome Sverige AB). DynaMed AB har ett helägt dotterbolag i USA, DynaMed Inc, placerat i Los Angeles. Bilder finns på http://www.dynamedinc.com/articles.htm För ytterligare information: Stan Mikulowski, vd DynaMed, 08-545 887 92, stan.mikulowski@dynamedinc.com Jörgen Ekberg, Litorina Kapital, 08-545 181 80, jorgen.ekberg@litorinakapital.se http://www.dynamedinc.com http://www.litorina.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/20/20000619BIT01390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/20/20000619BIT01390/bit0002.pdf

Om oss

DynaMed is a new company committed to providing safer, more accurate and cost-effective diagnostic imaging tools. We concentrate on developing imaging products for computer tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI).

Dokument & länkar