Dynarc AB (publ) presenterar Årsredovisning 2000

Dynarc AB (publ) presenterar Årsredovisning 2000 · Försäljningen uppgick till SEK 12,4 miljoner. · Rörelseresultat blev SEK -187,3 miljoner. · Resultat efter finansiella poster blev SEK -175,0 miljoner. · Likvida medel uppgår till SEK 273,6 miljoner. Försäljning Kommersiella framgångar erhölls på den nordiska marknaden genom ramavtal med Tele1 Europe, RegNet-Norrsken samt ett flertal stadsnätsoperatörer, bland andra Härnösand, Varberg och Hammarby Sjöstad. I Europa genomfördes en marknadssatsning genom etablering av säljkontor i Archamps, Frankrike och etablering av starka återförsäljarkanaler, bland andra TNN i Israel, Dimension Data i Frankrike och KnowWare i Storbritannien. Marknadsinvesteringen i USA ledde till kommersiell framgång genom kundkontrakt med bland andra Airpower Communications och World Wide Network Services. Satsningen i Asien inleddes med ett strategiskt partnerskap med Samsung Information and Telecommunication i Sydkorea. Under andra halvåret 2000 har operatörsmarknaden tyngts av en mattad konjunktur, men Dynarc inriktar försäljningsarbetet mot kunder med investeringskraft och bolaget räknar med en stark försäljningsökning under år 2001. Framgångsrik produktutveckling och teknikpositionering Introduktionen av Dynarcs första kommersiella produkt, Dynarc 50/56, för stadsnät var framgångsrik och produkten stod för merparten av årets försäljning. Under hösten lanserades Dynarcs nya produktserie, Dynarc 1000- 5000, vars flaggskepp, Dynarc 5116, senare blev utnämnd till årets produkt i branschtidningen Internet Telephony och TMC Labs. Under året lanserades också nätarkitekturen Channelized Reserved Services (CRS), som är en vidareutveckling av bolagets optiska transportteknik DTM för att bygga kraftfulla IP-nät. Dynarc började ta ordrar på nya produktgenerationen i slutet av 2000, och bolaget räknar med att teknikpositioneringen och den kommersiella lanseringen av nya produktgenerationen kommer att få genomslag på marknaden under våren 2001. Dynarc på väg att sätta standard Under året lanserades standardiseringsinitiativet Resilient Packet Ring (RPR). Dynarc var ett av de ledande företagen bakom bildandet av den officiella standardgruppen 802.17 inom IEEE. Efter verksamhetsårets slut grundade Dynarc som ett av fem företag branschorganisationen RPR Alliance med syfte att accelerera standardiseringsprocessen och spridningen av teknologin. De öviga grundarföretagen är Cisco, Nortel, Luminous och Lantern. Dynarc förstärker på detta sätt sin ställning som pionjär inom optiska IP-nät, och till stora delar är RPR en naturlig fortsättning av den tekniska plattform som bolaget utvecklat. Initiativet kommer att gynna Dynarcs nuvarande och tillkommande kunder och partners. Stark finansiell grund Under året riktades en nyemission till internationella institutionella investerare vilket tillförde bolaget 475 Mkr före emissionskostnader. Detta säkrar bolagets fortsatta produktutveckling och marknadsexpansion. Dynarc har valt att anlita Credit Suisse First Boston som rådgivare i syfte att säkerställa en för bolaget optimal finansiell strategi, som i sin tur skall möjliggöra att bolagets affärsplan genomförs. Framtida utveckling Under 2001 kommer Dynarc att fortsätta att stärka förmågan att tillverka stora kvantiteter av högkvalitativa produkter. Bolagets support- och serviceorganisation skall förstärkas i syfte att kunna erbjuda hög service till operatörsmarknaden. Vidare fortsätter investeringen i teknologi- och produktutveckling i syfte att nå försäljningsframgångar på operatörsmarknaden. Mer information finns i Dynarcs årsredovisning, som finns på Dynarcs webbplats, http://www.dynarc.se/about_dynarc/reports.shtml. Rapporten för första halvåret 2001 kommer att lämnas den 14 augusti 2001. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00580/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00580/bit0002.pdf

Om oss

Dynarcs affärsidé är att utöka affärsmöjligheterna och stärka konkurrenskraften för nätverksoperatörer genom att erbjuda tekniskt ledande produkter för optiska IP nätverk.

Dokument & länkar