Dynarc levererar stadsnät till Sundsvall och Timrå

Dynarc levererar stadsnät till Sundsvall och Timrå Dynarc har fått förtroendet att leverera nätverksutrustning till Sundsvall Energi Elnät, ServaNet. Sundsvall och Timrå får därmed stadsnätskärnor med fiberoptiska högprestandanät som både kan leverera telefoni och data till företag och hushållskunder. Ordern är värderad till 4 miljoner över en tvåårsperiod. - Vi valde Dynarc på grund av deras optiska teknik för Internettjänster. Den ger oss möjlighet att enkelt och flexibelt möta efterfrågan på nya tjänster, säger Sundsvall Energi Elnäts VD Göran Sörell. Efter en testperiod är nätet idag i skarp drift och under full utbyggnad. Nätet byggs i fiberoptiska ringstrukturer och på två år räknar ServaNet att ha fem ringar med fyra till tio routrar i varje ring. Expansionsplanerna går också utanför kommungränserna. Idag har stadsnätet i Sundsvall och Timrå redan kopplats ihop med HärnöNet i Härnösand. - Sammankopplingen mellan ServaNet och HärnöNet gynnar regionen på många sätt. Bland annat kommer kommunikationen mellan större organisationer som Mitthögskolan och Länsstyrelsen att bli snabbare och mer kostnadseffektiv, fortsätter Göran Sörell. ServaNet är en i raden av stadsnät i den Nedre Norrlandsregionen som valt Dynarcs utrustning för optiska IP-nät. Den ökade efterfrågan har fått Dynarc att öppna ett lokalt försäljningskontor i Östersund. - Bredbandsutbyggnaden i Norrland går nu väldigt fort. Vi vill vara på plats och ge dessa kunder en riktigt bra service. Sundsvall har på rekordtid utvecklat ett stadsnät som är förberett att svara upp mot kommunikationsbehoven i kommunen för lång tid framåt, säger Ivar Hagerud, Dynarcs nordiska försäljningschef. För ytterligare information kontakta: Ivar Hagerud, försäljningschef, Norden, 08-566 121 00, hagerud@dynarc.se Göran Sörell, VD, 060-19 16 98, goran.sorell@serva.se Om Dynarc Dynarcs affärsidé är att utöka affärsmöjligheterna och stärka konkurrenskraften för nätverksoperatörer genom att erbjuda tekniskt ledande produkter för optiska IP nätverk. Dynarcs vision är att bidra till att utveckla Internet till ett integrerat nätverk för transport av data, ljud och video med global tillgänglighet och därigenom bidra till att öka användandet och nyttan av Internet. Dynarc har huvudkontor i Kista utanför Stockholm och i Sunnyvale i Silicon Valley. www.dynarc.se Om Sundsvall Energi Elnät Sundsvall Energi Elnäts affärsidé är att tillhandahålla tjänster för ledningsbunden överföring av energi och information i Sundsvallsområdet. Sundsvall Energi Elnäts vision är att vara ett av Sveriges ledande nätföretag där den ansvarstagande människan sätts i centrum. Sundsvall Energi Elnät ingår i koncernen Sundsvall Energi som ägs av Sundsvalls kommun. www.serva.net ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/11/20010111BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/11/20010111BIT00400/bit0002.pdf

Om oss

Dynarcs affärsidé är att utöka affärsmöjligheterna och stärka konkurrenskraften för nätverksoperatörer genom att erbjuda tekniskt ledande produkter för optiska IP nätverk.

Dokument & länkar