Riskkapital med mänskligt ansikte

Riskkapital med mänskligt ansikte Pekka Peltola, en av grundarna till O-listenoterade Teligent, bildar ett riskkapitalbolag och innovationshus för programvaruföretag i kommunikationsbranschen. Av värdetillväxten i portföljföretagen skall 5 procent delas ut till ideella projekt. e-horizon är namnet på ett nytt riskkapitalbolag inom kommunikationsbranschen. Affärsidén är att via en första fond om 100 Mkr investera i företag som utvecklar programvaruprodukter för kommunikationsmarknaden. Efter ett aktivt värdeskapande skall portföljbolagen antingen börsnoteras eller säljas vidare till industriella aktörer. "Vi skall satsa på företag i den yttersta teknologiska framkanten där miljön dessa företag befinner sig i är starkt föränderlig. Det är i en sådan dynamisk och global marknadsomgivning som möjligheterna att lyckas med nya etableringar är som störst", säger Pekka Peltola, ordförande i e- horizon. e-horizon skall inrikta sig på investeringar där utsikterna för en hög värdetillväxt för aktieägarna är som bäst. Målsättningen är att på sikt marknadsnotera bolaget. Förutom att 50 procent av portföljbolagen delas ut till aktieägarna i e- horizon vid en marknadsnotering kommer 5 procent av bolagen att delas ut till olika projekt via en etisk styrelse, Ethical Advisory Board. Det kan röra sig om projekt med inriktning på katastrofhjälp, klimatforskning, miljö och hotade arter, hjälp till behövande barn i världen, med mera. "Problemet med vår nuvarande marknadsekonomi är den inte är ett fullständigt system, och att därigenom en del av värdetillväxten är en illusion eftersom det i allmänhet inte kostar något att försämra miljö, utrota en djurart eller förändra det globala klimatet. Vi stjäl därigenom tillgångar från framtida generationer utan att betala för oss. Genom att dela ut 5 procent av värdetillväxten i våra portföljbolag vill vi bidra till skapandet av en bättre värld", säger Pekka Peltola. Förutom att vara ordförande i e-horizon kommer Pekka Peltola att arbeta vidare med Teligent där han är vice ordförande: "Teligent är ett av de mest intressanta industriella projekt man över huvud taget kan sysselsätta sig med. Bolaget står inför en mycket spännande fas med en global marknad som väntar, samtidigt som resultatet kvartalsvis förbättrats." VD för e-horizon blir Mats Lindberg med stor erfarenhet från tele- och databranschen. Mats Lindberg anser att IP (Internet Protocol) kommer att spela en viktig roll för telefoni i framtiden. "Vår första etablering blir e-horizon SoftSwitching som skall utveckla framtidens IP-baserade teledatanät. Vi har unika lösningar för att tillhandahålla bastelefoni lika enkelt över IP-nät som över det fasta nätet eller via mobiltelefon", säger Mats Lindberg. e-horizon SoftSwitching skall erbjuda IP-baserade nätoperatörer programvarusystem, som möjliggör masstelefoni så att användarna enkelt och med god samtalskvalitet kan ringa in och ut från dessa nät med vilken telefon som helst. "Vi är förvissade om att det finns en mycket stor, internationell marknad för de lösningar vi kan erbjuda", konstaterar Mats Lindberg. För ytterligare information, vänligen kontakta: Pekka Peltola 070-538 88 88 Ordförande e-horizon Mats Lindberg 070-60 55 920 VD e-horizon ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/24/20010124BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/24/20010124BIT00350/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2001/01/24/20010124BIT00350/bit0003.jpg http://www.bit.se/bitonline/2001/01/24/20010124BIT00350/bit0004.jpg