E-space Communication AB arrangerar den 1 december i Stockholm ett seminarium för kunder som utvecklar och driver intern

E-space Communication har en stort antal nordiska multinationella kunder. Många av dessa har utryckt önskemål om att få träffas, lära känna varandra och utbyta erfarenheter. E-space skapar därför nu ett forum och ett nätverk där gemensamma problemställningar och utvecklingsfrågor kan diskuteras. Som ett första steg arrangerar E-space ett endagsseminarium i World Trade Center, Stockholm onsdagen den 1 december på temat: ”Lär av de bästa. Träffa och utbyt erfarenheter med kollegor som har Internet som marknads- och informationskanal” Inbjudna är kunder från tillverkningsindustrin som driver internationella B2B webbplatser. Bland föredragshållarna märks: • Cliff Södercrantz, Sandvik Coromant AB: Strategy for a central international policy for local countries sites world wide • Andrew Barriskell, Outokumpu Oy, Espoo, Finland: How to integrate new companies and their web sites in the group site • Richard Andersson, Volvo Construction Equipment, Cambridge, England: How do we get the “Customer” visitor’s group satisfied with the web site? The site www.volvoce.com is so far the best ranked site among manufacturing companies. • Mikael Arvidsson, Day8 / E-space: New technical facilities Efter seminariet den 1 dec kl 17.00 inbjuds pressen till World Trade Center i konferenslokalen ”Paris” för en kort presentation av E-space verksamhet, samt möjlighet att prata lite närmare med dagens talare. Mer information lämnas av: Ted Velander 0708-64 06 05 eller Ulf Hurtig 0709-17 45 31 från E-space Communication AB.

Dokument & länkar