Årets East Capital Awards går till Detsky Mir, MedLife, Canvest Environmental Protection Group och Globant

Report this content

East Capital meddelar i dag mottagarna av East Capital Awards 2017:

  • Detsky Mir                   Best Growth Award
  • MedLife                        Best IPO Award
  • Canvest                        Discovery of the Year Award
  • Globant                        Best Corporate Governance

East Capital Awards inrättades för att uppmärksamma några av våra bästa portföljbolag och för att inspirera andra. Vår omfattande analys och stora antal företagsbesök på tillväxt- och frontiermarknader gör det möjligt för oss att varje år hitta företag med fantastisk potential som nått imponerande resultat. Vi gratulerar årets vinnare till deras fina prestationer.” säger Peter Elam Håkansson, styrelseordförande i East Capital. 

Utmärkelsen Best Growth Award har tilldelats den ryska detaljhandelskedjan inom barnkläder och leksaker, Detsky Mir, som uppvisat en imponerande tillväxt sedan den nya ledningen tog över 2012. Företaget har lyckats vända en förlustdrabbad verksamhet till en unik kombination av stark tillväxt, hög avkastning på investerat kapital och en bra avkastning på det fria kassaflödet tack vare en framgångsrik affärsmodell och en marknadsledande position. Sedan 2012 har företaget expanderat snabbt och antalet butiker har ökat med 2,5 gånger till 528 samtidigt som årsomsättningen mer än fördubblats. Under 2016 steg EBITDA med 32,6 procent, vilket ledde till att tillväxten på årsbasis uppgick till 39,9 procent under första halvåret 2017. Bolaget utmärker sig genom en kombination av hög tillväxt och stora utdelningar med en förväntad direktavkastning på 8 procent för 2017. Detsky Mir förväntas att fortsätta växa och befästa sin marknadsledande position ytterligare framöver. 

Den ledande privata vårdleverantören i Rumänien, MedLife, har utsetts till mottagare av Best IPO Award. MedLife har åtta specialistsjukhus och 39 kliniker och bland medarbetarna finns 1 900 läkare och 1 100 sjuksköterskor. Bolaget grundades 1996 som ett familjeföretag och präglas av en stark entreprenörskultur. MedLife noterades på Bukarestbörsen i december 2016. Introduktionen övertecknades mer än två gånger och värderades till sammanlagt 230 miljoner rumänska lei (RON). East Capital köpte initialt 4,2 procent av aktierna och har därefter successivt ökat sin andel till 6,7 procent. Efter börsnoteringen har aktiekursen stigit med 43,5 procent (från 26 till 37,3 RON) men handlas fortfarande till en betydande rabatt i förhållande till konkurrenter i Europa och på tillväxtmarknader. 

Utmärkelsen The Discovery of the Year Award har tilldelats Canvest Environmental Protection Group, ett av de främsta kinesiska waste-to-energy-företagen och det största privata bolaget i sitt slag i Guangdong-provinsen. Canvest genererar intäkter genom försäljning av el och avgifter för avfallshantering. Sedan börsnoteringen 2014 har Canvests vinst per aktie ökat med 15 procent i genomsnitt per år. På årsbasis steg omsättningen med 73 procent under första halvåret 2017, medan vinsten per aktie ökade med 29 procent tack vare lovande projektplaner. Vi räknar med att Canvest kommer att överträffa den övriga sektortillväxten tack vare lovande framtidsplaner och en förstklassig operativ effektivitet och lönsamhet. Därtill har företaget unika fördelar jämfört med konkurrenterna som ett privatägt bolag med starkt stöd från staten. 

Globant har utsetts till vinnare av utmärkelsen Best Corporate Governance. Globant har huvudkontor i Argentina och är noterat på New York-börsen. Bolaget är marknadsledande när det gäller att skapa digitala resor och berör livet för miljontals användare varje dag. Globant är IT- och programvaruleverantör till några av världens största och mest krävande företag och har därmed en betydande roll i den fjärde industriella revolutionen. Dessutom har den starka ledningen en tydlig ambition när det gäller att upprätthålla bästa praxis genom att ständigt försöka förbättra sin bolagsstyrning, personalledning samt att arbeta aktivt för en hållbar utveckling. Det argentinska IT-företaget har levererat en stadig omsättningstillväxt på drygt 20 procent de senaste tre åren och har en kundnöjdhet på 82 procent. Vi är övertygade om att de kommer att vara ett föredöme i teknikbranschen under många år framöver.

  

---

Bakgrundsinformation

East Capital Awards infördes 2004 för att uppmärksamma framstående portföljbolag. Utmärkelsen för Best Growth går till ett företag som uppvisat anmärkningsvärd tillväxt i fråga om försäljning, marknadsandel och vinstmarginal under senare år. Best IPO går till det bland portföljbolagen som genomfört den mest framgångsrika börsnoteringen under året. Discovery of the Year tilldelas ett företag som vårt investeringsteam bedömer ha utmärkta förutsättningar för god utveckling framöver. Utnämningen Best Corporate Governance går till ett bolag med mycket hög nivå på sin bolagsstyrning och som tar itu med både möjligheter och risker relaterade till miljömässiga och sociala utmaningar.  

För mer information om bolagen, besök:

Best Growth Award 2017: Detsky Mir 

detmir.ru / twitter.com/detmir_official  

Best IPO Award 2017: MedLife 

medlife.ro / linkedin.com/company/sc-medlife-sa/ 

Discovery of the Year Award 2017: Canvest Environmental Protection Group canvestenvironment.com  / linkedin.com/company/27079779/

Best Corporate Governance Award 2017: Globant 

www.globant.com  / twitter.com/globant    

Kontaktinformation

Ilze Johnston, Marketing Communications Manager, East Capital

070-6016822

mediaenquiries@eastcapital.com 

Om East Capital 

East Capital är en oberoende kapitalförvaltare specialiserad på tillväxt- och frontiermarknader. Bolaget grundades i Sverige 1997 och har kontor i Dubai, Hong Kong, Luxemburg, Moskva, Oslo, Stockholm och Tallinn. Vi förvaltar 30 miljarder kronor i noterade och onoterade aktier, samt fastigheter, till en bred kundbas inklusive ledande institutioner. Vår investeringsstrategi baseras på ingående kunskap om marknaderna, fundamental analys och täta företagsbesök. ESG-relaterade risker och möjligheter utvärderas som en integrerad del i investeringsprocessen. Vi föredrar investeringar i bolag som visar långsiktigt hållbar tillväxt och har ansvarsfulla ägare.  

Prenumerera

Media

Media