East Capital Real Estate stärker sin position inom hållbarhet med tre nya BREEAM-certifieringar

Report this content

East Capital Real Estate är den första aktör i Estland som har certifierat en industrifastighet av Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method (BREEAM). Totalt har East Capital Real Estate certifierat sex fastigheter. Målsättningen är att samtliga innehav över tid ska vara certifierade.

De tre fastigheterna som certifierats är byggvaruhuset Bauhof och två fastigheter i Tallinn-området. En av dessa utgör den första industrifastigheten i drift i Estland som certifierats av BREEAM.

BREEAM är ett av de äldsta och mest etablerade miljöcertifieringssystemen och har använts för att certifiera över 500 000 byggnader. Kriterierna för BREEAM:s certifiering speglar East Capital Real Estates hållbarhetsmål för de fastigheter fonderna investerar i, och bolaget planerar att under de närmaste åren uppdatera fastighetsportföljen så att alla byggnader uppfyller de högre kraven för BREEAM:s hållbarhetscertifikat.    

Albin Rosengren, Partner på East Capital Group och ansvarig för East Capital Real Estate, kommenterar: ”Certifikaten ökar inte bara attraktiviteten på investeringarna och värdet på portföljen, utan utgör också ett starkt bevis på fastighetens lämplighet som arbetsplats. Detta då utvärderingen ställer höga krav på faktorer kopplade till hälsa och välmående hos de som dagligen besöker byggnaden. Det har funnits en tydlig trend på marknaden under ett par år, där potentiella hyresgäster föredrar hållbara och gröna fastigheter för sina verksamheter. För investerarna ökar därför efterlevnad av sådana krav och erhållandet av certifikat både attraktionskraften och tillförlitligheten hos fastighetsportföljen eller den specifika platsen.”

I juni 2020 blev Hilton Tallinn Park, som förvärvades av East Capital Real Estate år 2016, det första hotellet i Estland som erhåller betyget ”In-Use Very Good” från BREAAM.

 

Om East Capital Real Estate

East Capital Real Estate är en ledande aktiv fastighetsförvaltare i Baltikum med fokus på investeringar i kommersiella fastigheter inom främst kontor, logistik och detaljhandel i de baltiska huvudstäderna. Vi förvaltar fyra fonder och ett investeringsmandat. Det totala fastighetsvärdet är 4,8 miljarder kronor fördelat över 22 fastigheter med en uthyrningsbar yta på 373,000 kvadratmeter.

East Capital Real Estate är en del av East Capital Group − en oberoende koncern som erbjuder ett antal strategier och specialistområden inom aktiv förvaltning av aktier, räntepapper och fastigheter. East Capital Group grundades i Sverige 1997 och förvaltar 45 miljarder SEK för en svensk och internationell investerarbas bestående av institutionella investerare, företag och privatpersoner.

För mer information, besök www.eastcapital.com

 

Kontaktinformation

Albin Rosengren, Partner, East Capital Group
+46 8 505 88 550
, albin.rosengren@eastcapital.com

Ilze Johnston, Marketing Communications Manager, East Capital Group
+46 8 505 88 550, mediaenquiries@eastcapital.com 

Lina Björkman
+46 700 440 442, eastcapital@fogelpartners.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar