East Capital Holding tillträder Monyx

East Capital Holding har per den 3 juni 2019 slutfört det tidigare annonserade förvärvet av värdepappersbolaget Monyx. Monyx blir ett helägt dotterbolag i East Capital-gruppen som kommer verka under eget varumärke med fokus på nordisk och global förvaltning.

Genom förvärvet tillförs East Capital-gruppen en verksamhet inom nordisk och global förvaltning av både aktier och räntor, vilken kompletterar East Capitals ledande expertis inom tillväxt- och frontiermarknader.

I och med tillträdet påbörjas nu arbetet med att utveckla Monyx som en del av East Capital-gruppen. East Capital kommer att bidra med erfarenhet från institutionell förvaltning och sitt erkänt framgångsrika arbete med hållbarhets- och ägarfrågor, samt kommer att tillföra resurser för investeringar i förvaltningsteam och nyckelkompetens. I samband med tillträdet integreras gruppgemensamma förvaltningsrutiner och kontrollfunktioner, och Monyx portföljförvaltning kommer att flytta till lokaler i anslutning till East Capital.

”Vi välkomnar Monyx till vår grupp och ser fram mot att inleda arbetet att vidareutveckla verksamheten tillsammans. Monyx förvaltning har stor potential och ett mycket kompetent team bakom sig som kompletterar gruppens andra verksamheter väl. East Capital-gruppen har som ambition att vara en drivande aktör i den pågående omstruktureringen av den svenska fondmarknaden, och förvärvet är en delkomponent i detta arbete. Jag ser med tillförsikt på vad vi kan åstadkomma tillsammans”, säger Peter Elam Håkansson, ordförande i East Capital Holding.


Om East Capital Holding
 

East Capital Holding bedriver investeringsverksamhet med fokus på aktiv förvaltning och ansvarsfullt ägande. Huvudverksamheterna utgörs av förvaltningsbolaget East Capital Asset Management som är specialiserad på tillväxt- och frontiermarknader, East Capital Real Estate som investerar i starkt kassaflödesgenererande fastigheter i Baltikum, och värdepappersbolaget East Capital Direct som erbjuder depålösning och kontohållning. Till koncernen hör även värdepappersbolaget Monyx Asset Management AB som bedriver förvaltning av aktier och räntor med nordiskt och globalt fokus. East Capital äger även en ansenlig del av det börsnoterade fastighetsbolaget Eastnine som utgör intressebolag i koncernen. East Capital grundades i Sverige 1997 och har kontor i Dubai, Hong Kong, Luxemburg, Moskva, Oslo, Stockholm och Tallinn. East Capital-gruppen förvaltar 45 miljarder kronor för en internationell investerarbas.

Kontaktinformation

Ilze Johnston, Marketing Communications Manager, East Capital

+46 8 505 88 550, mediaenquiries@eastcapital.com

Prenumerera

Dokument & länkar