East Capital stärker fokus på Indien – rekryterar ny assisterande portföljförvaltare

East Capital, specialist på tillväxt- och frontiermarknader, har rekryterat Sumeet Bhalla till kontoret i Hongkong.

Sumeet Bhalla har rekryterats till rollen som assisterande portföljförvaltare och kommer att vara baserad vid East Capitals kontor i Hongkong. Sumeet kommer närmast från Goldman Sachs Asset Management där han varit Equity Research Analyst, och kommer på East Capital att vara ansvarig för Indien och ASEAN inom ramarna för fonden Global Emerging Markets Sustainable.

Indien är en av världens snabbast växande ekonomier och blir en allt viktigare marknad för investerare. Med rekryteringen av Sumeet stärker East Capital sin position för att kunna dra fördelar av utvecklingen i denna expansiva ekonomi.

Sumeet har tidigare arbetat som investeringsanalytiker på Signpost Capital Advisors. Han har en MBA från Harvard Business School och talar hindi samt punjabi. Sumeet kommer att rapportera till François Perrin, Head of Asia.

East Capital har nyligen rekryterat ett antal specialister till investeringsteamen som ett led i den pågående utvecklingen av bolagets globala strategier.

”Rekryteringen av Sumeet stärker East Capitals närvaro ytterligare i tillväxt- och frontiermarknader. Sumeet har gedigen branschkompetens och specialistkunskaper om den indiska marknaden, och kommer att vara starkt bidragande när East Capital investerar i högkvalitativa bolag med potential till attraktiv avkastning och hållbar långsiktig tillväxt,” säger Peter Elam Håkansson, ordförande på East Capital.

Kontaktinformation

Ilze Johnston, Marketing Communications Manager, East Capital

+46 8 505 88 550, mediaenquiries@eastcapital.com

Adrian Westman/Lina Björkman, Fogel & Partners

+46 700 440 442, eastcapital@fogelpartners.se


Om East Capital
 

East Capital är en oberoende kapitalförvaltningsgrupp specialiserad på tillväxt- och frontiermarknader. Bolaget grundades i Sverige 1997 och har kontor i Dubai, Hong Kong, Luxemburg, Moskva, Oslo, Stockholm och Tallinn. East Capital förvaltar 33 miljarder kronor i aktier och fastigheter för en internationell investerarbas av ledande institutioner. Investeringsstrategin baseras på ingående kunskap om marknaderna, fundamental analys och täta företagsbesök. ESG-relaterade risker och möjligheter utvärderas som en integrerad del i investeringsprocessen. Vi föredrar investeringar i bolag som visar långsiktigt hållbar tillväxt och har ansvarsfulla ägare.

www.eastcapital.com

Prenumerera

Dokument & länkar