Britt-Marie Nyman utses till vice VD och CFO i Eastnine

Eastnine AB (publ) meddelar idag att Britt-Marie Nyman kommer att tillträda som vice VD och CFO i Eastnine, med start senast den 1 augusti 2019.

 Britt-Marie har mångårig erfarenhet från finans- och fastighetssektorn och kommer senast från Catella som Head of Capital Markets, Partner och Director, och tidigare vice VD, Head of Finance & Investor Relations på Klövern.
Britt-Marie har gedigen kunskap inom kapitalmarknadsfrågor, transaktioner, finansiering och kommunikation.
Britt-Marie har en civilekonomexamen från Umeå Universitet.

”Vi är mycket glada över att kunna välkomna Britt-Marie till Eastnine och jag är övertygad om att Britt-Marie med sin långa meritlista och tydliga målmedvetenhet kommer att tillföra värde under Eastnines uppbyggnad av ett baltiskt fastighetsbestånd, och fortsatta resa framöver” säger Kestutis Sasnauskas, VD.

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, VD, 08 505 97 700

Eastnine AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett substansvärde på 232,4 miljoner euro. Bolaget övergår för närvarande mot att bli ett renodlat fastighetsbolag med målet att generera förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig förvaltare av hållbara och förstklassiga kontorslokaler i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, sektor Real Estate.

Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 januari 2019 kl. 12:00 CET.