Eastnine AB publicerar årsredovisningen för 2017

Report this content

Eastnines fullständiga årsredovisning för 2017, på svenska och engelska, finns nu publicerad på bolagets hemsida www.eastnine.com. Den tryckta årsredovisningen distribueras inom kort per post till de som har beställt den. Årsredovisningen finns också tillgänglig för nedladdning nedan.

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, VD, 08 505 97 700

Lena Krauss, CFO, 073 988 44 66

Eastnine AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett substansvärde på 242,5 miljoner euro. Bolaget genomgår för närvarande en strategisk renodling mot att bli ett fokuserat fastighetsbolag, med målet att generera förutsägbara kassaflöden som en långsiktig förvaltare av hållbara och förstklassiga kontorslokaler i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2018 kl. 13.00 CET.

Prenumerera