Eastnine AB publicerar årsredovisningen för 2018

Eastnines fullständiga årsredovisning för 2018, på svenska och engelska, finns nu publicerad på bolagets hemsida www.eastnine.com. Den tryckta årsredovisningen distribueras inom kort per post till de som har beställt den. Årsredovisningen finns också tillgänglig för nedladdning nedan.

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, VD, 08 505 97 700

Mattias Lundgren, Interim CFO, 070 228 88 81

Eastnine AB (publ) är ett fastighetsbolag med ett substansvärde på 240,8 miljoner euro. Bolaget övergår för närvarande mot att bli ett renodlat fastighetsbolag med målet att generera förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig förvaltare av hållbara och förstklassiga kontorslokaler i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, sektor Real Estate.

Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2019 kl. 12.30 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar