Eastnine AB publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2019

Report this content

1 januari – 31 mars:

 • Hyresintäkter ökade med 48 procent till 2 947 TEUR (1 993) huvudsakligen på grund av förvärv och färdigställandet av det tredje tornet i 3Burės i Vilnius. Jämförbara hyresintäkter minskade med 11 procent på grund av minskad uthyrningsgrad.
 • Uthyrningsgraden uppgick till 92,0 procent (99,6).
 • Driftnetto ökade till 2 689 TEUR (1 431).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 1 279 TEUR (151).
 • Övriga orealiserade värdeförändringar uppgick till 3 802 TEUR (-97) varav 3 669 TEUR (-1 089) hänförs till Melon Fashion Group, 789 TEUR (1 019) till fastighetsfonderna och -656 TEUR (-134) till räntederivat.
 • Resultat efter skatt uppgick till 4 957 TEUR (711), motsvarande 0,23 EUR (0,03) per aktie.

Viktiga händelser under och efter kvartalet:

 • Den 14 februari förvärvades S7 kontorspark i Vilnius bestående av 42 500 kvm för en total köpeskilling om 128 MEUR. Förvärvet kommer att slutföras över tre etapper under 12 månader, av vilket den första fastigheten är färdigställd och tillträdd som en fristående fastighet.
 • Det tredje tornet i 3Burės tilldelades LEED Platinum certifiering i februari.
 • Under perioden 1 januari – 31 mars 2019 återköpte Bolaget 352 041 aktier till en snittskurs på 104 SEK per aktie.
 • Eastnines styrelse har beslutat att inte förnya det löpande återköpsprogrammet per den 31 mars 2019.
 • Britt-Marie Nyman har utsetts till ny CFO och vice VD och tillträder tjänsten den 20 maj.
 • I maj tillträdde Natalija Monkeviciene som Business Development Manager i Vilnius, med syfte att leda bolagets framtida utvecklingsprojekt.

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, VD, 08 505 97 700

Mattias Lundgren, Interim CFO, 070 228 88 81

Besök www.eastnine.se

Eastnine AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag med ett substansvärde på 242,3 miljoner euro. Bolaget övergår för närvarande mot att bli ett renodlat fastighetsbolag med målet att generera förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig förvaltare av hållbara och förstklassiga kontorslokaler i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, sektor Real Estate.

Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019 kl. 08:00 CET.