Eastnine AB publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2018

Viktiga händelser januari - september:

 • Hyresintäkter¹ ökade med 62,5 % till 6 614 TEUR (9m 2017: 4 070) huvudsakligen tack vare förvärv. Jämförbara hyresintäkter¹ ökade med 4,9 %
 • Beläggningsgraden uppgick till 97,5 % (98,1 %)
 • Snitthyran ökade med 3,5 % till 14,30 EUR/kvm/månad
 • Driftnetto¹ ökade med 77,0 % till 5 569 TEUR (3 147)
 • Förvaltningsresultatet¹ ökade till 2 095 TEUR (-936)
 • Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 4 620 TEUR (0), varav 3 675 under Q3 efter omvärdering av det färdigställda tredje tornet i 3Burės
 • Övriga orealiserade värdeförändringar uppgick till -3 420 TEUR (-133) varav -5 145 TEUR (-3 296) hänförs till Melon Fashion Group på grund av rubelns devalvering, och en ökning på 1 974 TEUR (3 430) hänförs till fastighetsfonderna
 • Nettoresultat uppgick till 4 716 TEUR (832), motsvarande 0,21 EUR (0,03) per aktie

¹ Pro-forma, (se sid. 20)

Viktiga händelser under det tredje kvartalet:

 • Byggnationen av det tredje tornet i 3Burės, med 13 270 kvm fullt uthyrd kontorsyta, färdigställdes
 • 368 822 aktier återköptes till en snittkurs om 94,70 SEK för totalt 3 368 TEUR, och återköpsprogrammet förlängdes till slutet av 2018

Viktiga händelser efter det tredje kvartalet:

 • De två ursprungliga tornen i 3Burės i Vilnius erhöll LEED Platinum-certifiering för gröna byggnader
 • En bolagsstämma i Melon Fashion Group har beslutat att ge en utdelning i december, motsvarande 2 200 TEUR för Eastnines innehav, vilket inräknat utdelningen i juni, motsvarar en direktavkastning om 6,7%
 • Mattias Lundgren har utsetts till Interim CFO efter att Lena Krauss aviserade sin avgång och tillträder den 19 november.

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, VD, 08 505 97 700

Lena Krauss, CFO, 073 988 44 66

Besök www.eastnine.se

Eastnine AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett substansvärde på 232,4 miljoner euro. Bolaget övergår för närvarande mot att bli ett renodlat fastighetsbolag med målet att generera förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig förvaltare av hållbara och förstklassiga kontorslokaler i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, sektor Real Estate.

Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 november 2018 kl. 08:00 CET.