Eastnine återupptar stöd till sjukhuspersonal och restauranger

Report this content

Eastnine återupptar stödet till sjukhuspersonal i Vilnius som vårdar patienter som infekterats med Covid-19. Maten levereras av tre restauranger som är hyresgäster hos Eastnine.

Den andra pandemivågen som inleddes under senhösten 2020 drabbade Litauen mycket hårdare än den första under våren 2020. Eastnine, som har ett stort hållbarhetsfokus och arbetar för att vara en ansvarstagande aktör inte bara på fastighetsmarknaden utan också på de marknader där bolaget verkar, har därför återupptagit leveranserna av måltider till vårdpersonal som behandlar patienter med Covid-19 vid ett sjukhus i Vilnius.

”Eastnine är en långsiktig aktör och strävar efter att göra ett positivt avtryck i de städer där vi etablerat oss. Det här är ett sätt att visa det”, säger Kestutis Sasnauskas, vd på Eastnine.

Leveranserna från tre restauranger i Eastnines 3Bures-fastigheter inleds idag och beräknas pågå till mitten av mars. Totalt beräknas cirka 9 200 måltider levereras. Därefter kommer insatsen och eventuellt framtida behov att utvärderas.

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, vd, 08-505 977 00
Britt-Marie Nyman, CFO och vice vd, 070-224 29 35

Besök www.eastnine.com

Eastnine AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag med fastighetsvärde om 357 MEUR och ett långsiktigt substansvärde om 272 MEUR per 30 september 2020. Bolagets vision är att skapa och tillhandahålla de bästa mötesplatserna där idéer kan flöda, människor kan mötas och framgångsrik affärsverksamhet kan utvecklas. Eastnines affärsidé är att vara den ledande, långsiktiga leverantören av moderna och hållbara kontorslokaler i förstklassiga lägen i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, sektor Real Estate.