Eastnine publicerar årsredovisningen för 2020

Report this content

Eastnine AB:s (publ) årsredovisning för 2020 på svenska finns nu tillgänglig på bolagets webbplats www.eastnine.com. Engelsk översättning beräknas finnas tillgänglig vecka 14.

Den tryckta årsredovisningen kommer inom kort att levereras till de som beställt den.

Eastnine AB (publ)

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, vd, 08-505 97 700
Britt-Marie Nyman, CFO och vice vd, 070-224 29 35

Eastnine AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag med fastighetsvärde om 372 MEUR och ett långsiktigt substansvärde om 324 MEUR per 31 december 2020. Bolagets vision är att skapa och tillhandahålla de bästa mötesplatserna där idéer kan flöda, människor kan mötas och framgångsrik affärsverksamhet kan utvecklas. Eastnines affärsidé är att vara den ledande, långsiktiga leverantören av moderna och hållbara kontorslokaler i förstklassiga lägen i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, sektor Real Estate.

Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 mars 2021 kl. 12:00 CET.