Eastnine säljer fondinnehav

Report this content

Eastnine AB (publ) avyttrar hela innehavet i East Capital Baltic Property Fund III. Köpeskillingen uppgår till cirka 25,1 MEUR, vilket motsvarar verkligt värde per sista september 2019.

Köpare är tio av Swedbanks pensionsfonder i Litauen och Estland.

”Försäljningen ligger helt i linje med Eastnines plan att bara direktäga fastigheter. Affären gör det möjligt för oss att förvärva ytterligare fastigheter på våra prioriterade marknader Vilnius, Riga och Tallinn”, säger Kestutis Sasnauskas, vd för Eastnine.

Avkastningen på Eastnines investering i fonden uppgår till cirka 11 procent per år under innehavstiden.

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, vd, 08-505 97 700

Britt-Marie Nyman, CFO och vice vd, 070-224 29 35

Besök www.eastnine.com

Eastnine AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag med fastighetsvärde om 200 MEUR och ett substansvärde om 243 MEUR. Bolaget, som tidigare var ett investmentbolag, övergår till att bli ett renodlat fastighetsbolag med målet att generera förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig förvaltare av hållbara och förstklassiga kontorslokaler i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, sektor Real Estate.

Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2019 kl. 17:00 CET.

Prenumerera