Eastnine säljer resterande innehav i East Capital Eastern Europe Small Cap Fund

Report this content

Eastnine AB (publ) har avtalat om att avyttra sitt resterande fondinnehav i East Capital Eastern Europe Small Cap Fund genom dels ordinarie fondinlösen, dels försäljning till tredje part. Som en del av de senaste årens strategiska fokusering har Eastnine successivt minskat sitt innehav i fonden, och har sedan 2015 löst in fondandelar för 27,7 MEUR till fullt substansvärde. Med dessa transaktioner och tidigare aviserad fondinlösen i januari, erhåller Eastnine cirka 16,3 MEUR under Q1 2018, vilket motsvarar en rabatt på cirka 15 % mot substansvärdet den 31 december 2017.

”Nu kommer vi ett steg närmare vårt mål att vara ett renodlat baltiskt fastighetsbolag. Vi har en aktiv pipeline av bra kontorsfastigheter i A-klassegmentet i de baltiska huvudstäderna, men de investeringar vi i slutänden väljer att göra måste uppfylla våra kriterier vad gäller avkastning, hållbarhet och långsiktig attraktionskraft. Likviden från den här fondförsäljningen och från KBS-försäljningen som meddelades tidigare idag, vilka sammantaget ger en neutral eller något positiv nettoeffekt mot vårt senast rapporterade NAV, stärker våra förutsättningar ytterligare”, säger Kestutis Sasnauskas, VD för Eastnine.

Den slutliga försäljningslikviden kan avvika något från ovan nämnda. Eastnines investering i fonden har gett en genomsnittlig årlig avkastning på cirka -1,5 % sedan januari 2014.

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, VD, 08 505 97 700

Lena Krauss, CFO, 073 988 44 66

Eastnine AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett substansvärde på 242,5 miljoner euro. Bolaget genomgår för närvarande en strategisk renodling mot att bli ett fokuserat fastighetsbolag, med målet att generera förutsägbara kassaflöden som en långsiktig förvaltare av hållbara och förstklassiga kontorslokaler i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 mars 2018 kl.17:30 CET.