Eastnine säljer sitt innehav i Komercijalna Banka Skopje

Report this content

Som ett led i bolagets strategiska inriktning på kommersiella fastigheter i de baltiska huvudstäderna, har Eastnine AB (publ) sålt hela sitt innehav om 10,0 % i den makedonska banken Komercijalna Banka AD Skopje. Transaktionen skedde på marknaden till ett pris om 3 750 MKD per aktie. Det totala försäljningsbeloppet uppgår till cirka 13,9 MEUR, vilket är 3,6 MEUR eller 34,9 % över verkligt värde per den 31 december 2017. Eastnines totalavkastning på investeringen är därmed 26,4 % och den årliga genomsnittliga avkastningen (IRR) 3,8 % sedan februari 2011.

”Jag vill tacka ledningen i KBS för deras arbete med och bidrag till att förbättra och utveckla banken under en händelserik period, och önskar dem lycka till i fortsättningen”, säger Kestutis Sasnauskas, VD för Eastnine.

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, VD, 08 505 97 700

Lena Krauss, CFO, 073 988 44 66

Eastnine AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett substansvärde på 242,5 miljoner euro. Bolaget genomgår för närvarande en strategisk renodling mot att bli ett fokuserat fastighetsbolag, med målet att generera förutsägbara kassaflöden som en långsiktig förvaltare av hållbara och förstklassiga kontorslokaler i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 mars 2018 kl. 13:40 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar