Eastnines valberedning föreslår två nya ledamöter och ny styrelseordförande

Report this content

Valberedningen i Eastnine har beslutat att föreslå Johan Ljungberg och Peter Wågström för inval som nya styrelseledamöter vid bolagets årsstämma den 24 april 2018. Vidare föreslås sittande ledamot Liselotte Hjorth som ny styrelseordförande.

Förslaget innebär att styrelsen kommer att utgöras av fem ledamöter, bestående av – tillsammans med de nya kandidaterna Johan Ljungberg och Peter Wågström – Peter Elam Håkansson, Liselotte Hjorth och Nadya Wells. Nuvarande ledamöter Göran Bronner och ordförande Lars O Grönstedt har avböjt omval.

“När Eastnine nu påbörjat implementeringen av sin fastighetsstrategi i Baltikum, är vi mycket glada att Johan Ljungberg och Peter Wågström har accepterat att nomineras, då båda har gedigen erfarenhet från fastighetssektorn, av olika perspektiv” säger Magnus Lekander, ordförande i valberedningen.

“Vad gäller ordföranderollen, är Liselotte Hjorth inte bara den längst sittande oberoende styrelseledamoten, hon har också en omfattande fastighetsbakgrund, en lång erfarenhet från finansmarknaden och ett hängivet engagemang i bolaget, vilket gör henne till rätt kandidat att leda styrelsearbetet i den fortsatta implementeringen av den nya strategin.  Under Lars O Grönstedts ordförandeskap har bolaget genomgått en förvandling från att ha varit ett externt förvaltat bolag till ett självständigt fastighetsbolag med konkurrenskraftig kostnadsbas, positivt kassaflöde och tydlig utdelnings- och återköpspolicy. Bolaget går nu in i en ny fas, med fokus på implementering av strategin att investera i baltiska fastigheter. Det är därför logiskt att Lars O Grönstedt nu väljer att avgå”, säger Magnus Lekander.

Johan Ljungberg har en mångårig bakgrund inom fastigheter, riskkapital och tech start-ups. Han är numera VD och styrelseledamot i Tagehus Holding och arbetande styrelseordförande i Atrium Ljungberg, där han varit ledamot sedan 2009. Han är även ordförande i bostadsutvecklaren Credentia AB.

Peter Wågström har mångårig erfarenhet från bygg och fastigheter, senast som VD och koncernchef på NCC, och tidigare affärsområdeschef för NCC Property Development och NCC Housing, och har bl.a drivit kommersiella fastighetsutvecklingsprojekt i Sverige. Peter har haft flera positioner inom Drott (nu Fabege) som fastighetschef och dotterbolags-VD, och roller bl.a inom uthyrning, fastighetsvärdering och förvaltning på Skanska.

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 24 april 2018. Valberedningens fullständiga förslag beräknas färdigställas och publiceras i samband med offentliggörandet av kallelsen till stämman, som förväntas ske runt den 16 mars.

Eastnines valberedning består av: Magnus Lekander (Ordförande) som representant for East Capital; David Bliss som representant för Lazard Asset Management; Mathias Svensson som representant för Keel Capital; och Lars O Grönstedt, ordförande i Eastnine.  

För mer information kontakta:

Magnus Lekander, ordförande i Valberedningen, 08 - 505 88 544

Eastnine AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett substansvärde på 242,5 miljoner euro. Bolaget övergår för närvarande mot att bli ett renodlat fastighetsbolag med målet att generera förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig ägare av attraktiva kommersiella fastigheter på bästa lägen i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2018 kl. 08:00 CET.

Prenumerera