Flaggning av eget aktieinnehav

Som ett resultat av Eastnine AB:s (publ) pågående återköpsprogram uppgår innehav av egna aktier per den 27 februari 2019 till totalt 1 122 325 aktier. Bolagets innehav av egna aktier motsvarar därmed 5,0 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Det totala antalet aktier inklusive återköpta uppgår till 22 370 261.

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, VD, 08 505 97 700

Eastnine AB (publ) är ett baltiskt fastighetsbolag med ett substansvärde på 240,8 miljoner euro. Bolaget övergår för närvarande mot att bli ett renodlat fastighetsbolag med målet att generera förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig förvaltare av hållbara och förstklassiga kontorslokaler i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, sektor Real Estate.

Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 11.00 CET.

Prenumerera