MFG förvärvar nytt varumärke

Report this content

Melon Fashion Group (MFG), som till 36 procent ägs av Eastnine AB (publ), har via en pressrelease meddelat att de utökat befintliga varumärken; befree, ZARINA och LOVE REPUBLIC, med ytterligare ett varumärke; SELA.

MFG kommer att ta över 278 butiker i fem länder: Ryssland, Moldavien, Kazakstan, Kirgizistan och Vitryssland samt en nätbutik. Av dessa utgörs 143 av egna butiker och 135 av franchise. Total butiksarea ökar med 55 000 kvm. Efter förvärvet uppgår antalet butiker i MFG till 857 med en total area om 202 000 kvm.

Förvärvspriset är inte angivet. Eastnine tillför inget nytt kapital till MFG i samband med förvärvet.  

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, vd, 08-505 97 700

Britt-Marie Nyman, CFO och vice vd, 070-224 29 35 

Besök www.eastnine.com 

Eastnine AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag med ett substansvärde på 243,5 miljoner euro. Bolaget övergår för närvarande mot att bli ett renodlat fastighetsbolag med målet att generera förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig förvaltare av hållbara och förstklassiga kontorslokaler i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, sektor Real Estate.