Ny interim CFO till Eastnine

Eastnine AB (publ) har idag ingått avtal med Mattias Lundgren att tillträda som interim CFO i bolaget i upp till sex månader framöver. Mattias tillträder tjänsten den 19 november 2018 och kommer att ingå i koncernledningen. 

Mattias Lundgren har nära 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen, senast som CFO och Senior Vice President på NCC AB, och dessförinnan VD på Bonava Sverige (f.d. NCC Housing Sverige). Mattias har goda kunskaper inom koncernrapportering, affärsutveckling och transaktioner. Mattias har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, VD, 08 505 97 700

Lena Krauss, CFO, 073 988 44 66

Eastnine AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett substansvärde på 232,3 miljoner euro. Bolaget övergår för närvarande mot att bli ett renodlat fastighetsbolag med målet att generera förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig förvaltare av hållbara och förstklassiga kontorslokaler i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, sektor Real Estate.

Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november 2018 kl. 14:00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar