Penser Access: Eastnine - Go East

Hyresintäkterna för kvartalet uppgick till 2,947 mEUR vilket var en ökning med 40% y/y och 17% q/q. Förvaltningsresultatet ökande med 17% q-q och uppgick till 1,279 EURm och går att härleda till att bolaget tillträtt första etappen i S7 och slutförd Fastighetsutveckling. MFG fortsätter att utvecklas i rätt riktning och fösäljningen ökade med 16% y/y. Innehavet bidrar positivt till NAV med 3,7 mEUR då Rubeln stärkts under kvartalet. Vi väljer att justera våra estimat för NAV för innevarande år något och bolaget handlas just nu med 15% rabatt emot sitt NAV. Givet att bolaget når sina mål om att bli ett renodlat fastighetsbolag i slutet av 2020 bedömer vi att NAV i detta scenario bör uppgå till 13-15 EUR, vilket motiverar ett värde om 130-150 kr på aktien. Detta i kombination med utdelningen gör att vi ser en en medelhögpotential till låg risk i Eastnine.  

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/east_20190520.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera