Penser Access: Eastnine - Fortsatt starkt yieldgap

Hyresintäkterna i Q2 uppgick till EUR 4,5m och FFO till EUR 2,2m. Intäkterna i jämförbart bestånd steg 8%. Siffran var något lägre än våra estimat med anledning av timing i tillträden. Vi justerar ned våra estimat för hyresintäkter med ca 3% för innevarande år. Detta leder till att vi sänker våra estimat för FFO/aktie med ca 6%. Anledningen är det något senare tillträdet i sista etappen av S7-affären. För kommande två år lämnar vi estimaten i princip oförändrade. Sammanfattningsvis ser vi en medelhög kurspotential i aktien med ett motiverat värde i spannet 135-140 kr, risken i caset förblir låg då Eastnine har långa hyreskontrakt med stabila motparter.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/east_20200721.pdf
 

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera