Penser Access: Eastnine - Ett fastighetsbolag till 21% rabatt

Substansvärdet (NAV) per aktie uppgick till EUR 10,66 (SEK 110,2), vilket motsvarade en uppgång om 1,7% q/q (0,7% i SEK) Fastighetssegmentet fortsatte öka och steg med 2,4%. Däremot sjönk värdet av Eastnines enda ryska exponering (MFG) med 3,8% drivet av en 3% försvagning i RUB mot EUR. Substansrabatten har under Q3´18 stigit från 14% till dagens 21%. Vi anser fortsatt att aktien handlas till en relativt hög substansrabatt givet den geografiska och strukturella exponeringen mot direktägda fastigheter. Som jämförelse kan man notera att de svenska fastighetsbolagen på Midcap-listan handlas i linje med eller strax under substansvärdet. Jämfört mot den svenska fastighetssektorn har Eastnine en lägre LTV, på 37,5% jämfört med 56%, samt högre direktavkastning på fastigheterna, 6,8% mot ca 5%. Vi ser en medelhög potential i aktien till låg risk givet bolagets operationella inriktning och finansiella styrka.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/bolag/east-capital-explorer/analys/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera