Penser Access: Eastnine - Stora steg mot att bli ett fastighetsbolag

Under 2018 har Eastnine fortsatt sin resa mot att bli ett renodlat fastighetsbolag. Under året uppgick hyresintäkter proforma till EUR 9,1 m och förvaltningsresultatet till EUR 8,5 m. Efter kvartalets utgång meddelade Eastnine att man gjorde sin största fastighetsinvestering någonsin då man köpte den nybyggda fastigheten S7 i Vilnius för EUR 128 m. Yielden vid förvärvet uppgick till 5,8% och fastigheten tillträds under 2019-2020. Melon Fashion Group (MFG) ökade sin försäljning med 32% drivet av en stark tillväxt i onlinekanaler. Trots de starka siffrorna värderas MFG till en rabatt emot den svenska detaljhandelssektorn, direktavkastning och EV/EBITDA 2018 uppgick till 4,7% resp. 4,9x, vilket kan jämföras med detaljhandelssektorn i Sverige som handlas kring 7,4x med en direktavkastning på 3,3%. Då Eastnine nu tagit ett stort steg närmare att bli ett renodlat fastighetsbolag anser vi att man bör värderas på ett P/EPRA-NAV i spannet 1-1,1x vilket motiverar en kurs på 115-125 kr vilket gör att vi ser en medelhög potential i bolaget till en låg risk.  

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/east_20190225.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera