Ändrat datum för publicering av bokslutskommuniké

Report this content

Bolaget flyttar publiceringen av bokslutskommunikén gällande verksamhetsåret 2020 till torsdagen den 25:e februari.

Då vi tänkt bjuda in till digitalt möte i samband med bokslutskommunikén gällande 2020 har vi beslutat tidigarelägga offentliggörandet av bokslutskommunikén med en dag, till den 25e februari istället för den 26e.
Till samma dag, den 25e, kommer vi bjuda in till digitalt informationsmöte.

Vi återkommer om detaljer för inbjudan till det digitala informationsmötet.

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                              
CEO/VD                                                   
+46 70 59 444 69                                   
hakan.sjolander@easyfill.se             

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.


EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar