EASYFILL AB (PUBL.) 556653–2924 Information gällande Inlandsinnovations aktieinnehav i EasyFill AB

Inlandsinnovation har informerat EasyFill AB (publ) att man avslutat sitt delägarskap i EasyFill AB och kommer publicera nedanstående text på sin hemsida.

”Inlandsinnovation AB har sålt hela sitt innehav av aktier i EasyFill AB genom försäljning via Spotlight Stockmarket.

Försäljningen är föranledd av den avvecklingsfas som Inlandsinnovation AB för närvarande är inne i där samtliga av Inlandsinnovation AB:s direkta innehav håller på att avvecklas.”

Kommentar från EasyFills VD Håkan Sjölander

Den dagen Inlandsinnovation investerade i EasyFill AB var det en glädjens dag i mitt liv och otaliga är de gånger jag stolt berättat att svenska staten via Inlandsinnovation var delägare i EasyFill och tveklöst är det så deras investering hjälpte EasyFill ut i världen.

När staten beslutade att investmentbolaget Inlandsinnovation skulle avvecklas tvingades ledningen i bolaget sakta men kontrollerat sälja ut EasyFill aktier via Aktietorget/Spotlight och nu har, som framgår i texten ovan, den sista aktien sålts.

Trots Corona virusets härjningar runt om i världen är tron på EasyFills stor från mig själv, övrig ledning och styrelse.

På uppdrag av styrelse och ledning i EasyFill tackar jag ödmjukast för den hjälp/stöd/goda råd vi i EasyFill erhållit genom åren.

Nu avvecklas Inlandsinnovation och jag önskar all medarbetare som jag mött under årens lopp lycka till i framtiden

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                              
CEO/VD                                                   
+46 70 59 444 69                                   
hakan.sjolander@easyfill.se             

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.


EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

Taggar:

Om oss

Bolagets affärsidé är att genom egenutvecklade och patenterade lösningar erbjuda kunder smarta lösningar för effektiv påfyllning av varor och därigenom sänka kundens personalkostnader, minimera svinn och öka impulsköp. Bolagets produkter riktar sig mot detaljhandeln och främst handel med livsmedel på en global marknad. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.