EasyFill AB (Publ) löser konvertibellånet till Inlandsinnovation AB

Report this content

I november 2018 upptog Bolaget ett konvertibellån till Inlandsinnovation AB till ett nominellt värde av 4,5 MSEK. Bolaget löser nu in konvertibeln med 50% rabatt och löser således lånet till 2,25 MSEK.

Kommentar Jens Lidén tf VD
Vi tackar teamet på Inlandsinnovation för deras stöd till EasyFill under åren som gått. 

Bräcke i April 2021
EasyFill AB (publ) 
Styrelsen

 

För mer information kontakta:

Jens Lidén                                                
Marknadschef / tf VD                                                                    
+46 70 660 58 82                                              
jens.liden@easyfill.se

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.


EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.