EasyFill AB (publ) löser konvertibelt lån

Report this content

I juni 2021 tecknade EasyFill ett låneavtal gällande ett konvertibelt lån på 10 MSEK. Detta lån har nu amorterats med ny finansiering av befintliga storägare i bolaget.

Lånet på 10 MSEK har amorterats med eget rörelsekapital samt lån från tre av bolagets storägare.

MIC värdepapper (Björn Rodeholt) tecknar ett nytt konvertibelt lån om 3 MSEK med exakt samma villkor som det som löpte ut, Future Mind Invest AB (ett bolag kontrollerat av Håkan och Tobias Sjölander, Martin Lund, samt Björn Bylander) lånar ut 4 MSEK samt Richard Bagge, EasyFills ordförande, lånar ut 1 MSEK via bolag.
Detta tillsammans med det initiala kapitaltillskottet från licensavtalet med HL Display gör att det gamla lånet kan amorteras i sin helhet samt ger tillskott i form av nytt rörelsekapital.
Lånevillkor:

  • ränta 12% per år
  • löptid till 30 juni 2023
  • lånen är efterställda
  • Lånet till MIC värdepapper kan konverteras till B aktier med 10% rabatt mot 20 dagars VWAP fr.o.m. 1 Januari 2023

Styrelsen fattade sitt beslut att ge ut ett nytt konvertibelt lån om 3 MSEK till MIC värdepapper med stöd av bemyndigande från årsstämman 27 maj 2021.

Kommentar från Jens Liden, Tf VD EasyFill AB
"Det är en mycket bra signal från våra huvudägare att gå in och lösa bort detta befintliga lån.
Vi jobbar hårt för att göra positiva resultat och visa positivt kassaflöde så att vi slipper bekymra oss om finansiering, långivare etc så att vi kan fokusera på att utveckla verksamheten. Som vi skrivit tidigare är det fokus på lönsam tillväxt och vi tar stadigt nya steg framåt på den vägen."

Denna information är sådan som EasyFill är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-28 16:47 CET.

För mer information kontakta:

Jens Lidén                                                
tf VD                                                                    
+46 70 660 58 82                                              
jens.liden@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är en svensk börsnoterad koncern som med patenterade innovationer som bland annat minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företag, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.