Frågor och svar från digitalt informationsmöte

Report this content

Måndagen den 1 mars genomförde EasyFill ett digitalt informationsmöte. Nedan följer en redovisning av samtliga frågor och svar som uppkom på mötet.

Informationsmötet spelades in i sin helhet och finns att se via nedanstående länk till EasyFills Youtube-kanal:
https://youtu.be/ymzynFwXYoA

Nedan följer de frågor vi fick under mötet den 1 mars 2021. Alla frågor är med och vi har svarat på dem rakt upp och ner vilket innebär att vissa frågor kan vara liknande och blir då besvarade två gånger.

Fråga: 2020 hade ni engångsnedskrivningar på 17,9 miljoner och ett resultat på -18,4 miljoner. Vad har ni haft i engångsnedskrivningar 2019? Innebär det att vi inom kort kommer gå plus likviditetsmässigt?

Svar: Engångsnedskrivningar i koncernen var ca 4 mkr 2020 . När det gäller likviditet så kan vi inte svara på sådana frågor utan hänvisar till kvartalsrapporterna.

Fråga: Jag skulle vilja veta hur allt detta positiva som vi hör, äntligen, efter alla dessa år av samma repetitiva positiva prat nu skall omsättas så att EasyFill går med vinst nästa kvartal, och att nyemissionernas tid nu till slut är över, så vi äntligen kan få pengarna tillbaka på vår investering.

Svar: På ungefär samma sätt som tidigare - genom enträget arbete, koncentration på bolagets uttalade fokusområden: försäljning, effektivisering av produktion och processer, marknadsföring i rätt kanaler till rätt målgrupp och smidiga leveranser och installationer hos våra kunder.

Allt pekar på markant ökade leveranser under 2021 och 2022 men som alla vet lever vi i en pandemi som från ena dagen till den andra kan förändra alla förutsättningar.

I princip har alla investeringar i hela världens restaurangverksamhet upphört vilket drabbar vårt affärsområde Enjoy Sales. När det gäller matbutiker så har försäljningen ökat i många fall dramatiskt eftersom ätandet har flyttat från restaurangen till hemmet, världens matbutiker tjänar mer pengar än någonsin trots det har vi flera fall där kunderna har inköpsstopp då man inte vill ta investeringarna innan man ser var världsläget tar vägen. Dock har de, som Craig (EasyFills VD i USA) påpekade, under 2020 byggt upp en buffert och är mer investeringsbenägna än tidigare år. Detta gäller även utanför Amerika.

Fråga: Hur många jobbar med att sälja in EF i USA? Hur stor del av deras arbetstid är EF produkter, eftersom jag förstår att de säljer annat också?

Svar: de är 7 personer i USA med olika geografiskt område. De har under 2020 bland annat sålt handrengöringsstationer och skärmar etcetera för att minska smittexponeringen i butiker, samtidigt som de även introducerat EasyFills produkter. De har alla nödvändiga relationer och kontakter så att de även i viss utsträckning arbetar med andra produkter är inget stort problem. Samtliga säljare som jobbar på marknaden i Nord- och Sydamerika har provisionsbaserad lön och försäljning i volymer av EasyFills produkter ger goda inkomster vilket innebär att fokus ligger på dessa produkter. De produkter de sålt under Pandemin är kortsiktig försäljning och kommer upphöra under våren 2021.

Fråga: Den förmodade ordern i USA som skulle ges besked på i slutet på februari, hände nåt mer?

Svar: Det är fortfarande högst aktuellt och kontakter sker i princip dagligen, och omedelbart när vi vet mer kommer informationen i form av PM.

Fråga: Om allt är så lovande varför är det inga insiderköp? Nu efter rapporten antar jag att ni får köpa.

Svar: Insidertransaktioner kommuniceras när de sker. Richard Bagge och James Gray köpte teckningsoptioner i marknaden hösten 2020 och löste in dem då. Jens Lidén och James Gray har nyligen köpt onoterade TO med lösen sommaren 2022. Alla de EF medarbetare som var med i mötet den 1/3 är aktieägare, flera av dem deltog i emissionen sommaren 2020. Bolagets styrelsemedlem Torbjörn Petersson köpte aktier för 1 miljon i senaste emissionen. 

Fråga: I rapporten stod det att företaget tror på ”förhållandevis kraftig tillväxt och avsevärt förbättrat resultat”. Kan ni omvandla detta till siffror? Pratar vi +50% i tillväxt eller är målsättningen +150% tillväxt för hyllsystem? Vad är målsättningen?

Svar: Detta är inget som vi kan redogöra för i detalj, men målsättningen är såklart att Bolaget ska tjäna pengar inom kort och att detta ska öka år för år. Richard Bagge kommenterade frågan under det digitala mötet i måndags och för den som önskar lyssna på det svaret så finns hela det digitala mötet inspelat och har publicerats på vår hemsida onsdagen 3 mars.

Fråga: Vad hände med ”cash line” kylarna?

Svar: Det har inte varit ett fokus att få detta projekt att flyga, kylskåpen som i detta fall kommer från Husky är i första hand utvecklade med europeiska mått och fokus i USA har legat på TurnLoader Multideck och Ambient då volymerna är väsentligt större för dessa produkter. Dock är det så att om det inte hade varit för Corona så hade det kanske sett annorlunda ut.

Fråga: Vad behövs för att få EF fabriken att få alla kvalitetskrav som kunder i Europa och USA kräver?

Svar: Egentligen inget. Det finns en NSF certifiering som vissa kunder i USA efterfrågar och den certifieringen pågår men det finns inga hinder att sälja produkterna i USA.

Fråga: Om fabriken i Nizna bara skall producera hyllsystem, vad händer med släpvagnarna?

Svar: Bolaget tittar på hela produktionsapparaten och vilka alternativ som finns och det finns en strategi för vad som ska ske med släpvagnarna, men det är inget som vi går ut med nu.

Fråga: Först skulle det produceras i Kina, nästa möte inte Kina, nu senaste pressrelease Kina igen på grund av har kvalitetscertifikat som krävs av kunderna. Hur ser planen ut att hitta tillverkning som kan leverera till USA kunderna?

Svar: Bolaget tittar på hela produktionsapparaten och vilka alternativ som finns. Om eller när en större order kommer finns en plan för hur det ska lösas.

Fråga: Vad blev resultatet från Edeka testet och när får vi se resultat i försäljning från det?

Svar: Butiksägaren är nöjd. Antalet sektioner som monterats in i den aktuella butiken är 25st varav 14 sektioner är TurnLoader Ambient. EasyFill GmbH var för ca två veckor sedan i butiken och då meddelade köpmannen att han ville ha pris på ytterligare 24 sektioner Ambient för olika produkter, offert är lämnad och vi väntar nu på återkoppling. Med RotoShelf och TurnLoader täcker EasyFill ca 80 % av alla produkter i en butik men det är således ca 20% som inte våra hyllsystem passar för, några exempel: chips, godis, jättesmå burkar o flaskor, ovanliga förpackningar o.s.v. Normalläge för våra hyllor är 8 graders lutning och då glider produkten fram när en kund tar en produkt men vissa produkter är så lätta så de kan inte glida och då måste en påskjutare (pusher) monteras på hyllan alternativt sätta hyllan i en annan vinkel och det är dessa saker som EasyFills säljare och köpmannen just nu går igenom tillsammans.

EDEKA har ca 7500 butiker i Tyskland (Ica i Sverige ca 1300st) och för ca tre år sedan startade Edeka ett bolag som heter Edeka Food Tech Campus och ägs till 100% ägs av Edeka centralt. Det företagets enda uppgift är att effektivisera de egna butikerna med målsättning att butikerna skall tjäna mer pengar. I vårt fall går testen till enligt följande:

På alla de 25 sektionerna som testen gäller har Edeka Food Tech Campus under en period av sex veckor mätt påfyllningstiden, svinnet samt försäljningen av varor på de befintliga hyllorna. Därefter installeras EasyFills hyllsystem och samma test görs under sex veckor och sedan jämförs dessa siffror.

Edeka Food Tech Campus slutför i dagarna sin rapport som vi kommer att få ta del av.

Redan efter två veckor med våra hyllor installerade kontaktade Edeka Food Tech Campus vår försäljningschef Oliver Eischeid och informerade att utfallet var så bra så dom undrade om dom fick marknadsföra våra produkter till samtliga Edeka butiker i Tyskland och att man då ville ha % på försäljningssumman och det sa vi efter förhandling ja till. Således marknadsför nu Edekas eget företag Edeka Food Tech Campus EasyFills produkter till den egna butikskedjan där butikerna får information om hur snabbt investeringen är återbetald och hur mycket butiken kan tjäna extra per år. Edeka Food Tech Campus marknadsför EasyFills produkter med försäljningsmaterial framtaget tillsammans med EasyFill. Varje butik som visar intresse kontaktas av EasyFills säljorganisation och möten sker live och på nätet.

Fråga: Sa Craig att han behövde en container var tredje vecka för att klara målen?

Svar: Leveranser kommer ske allteftersom produktion sker. I varje 40 fots container kan vi leverera ca 100st TurnLoader.

Fråga. vad är status på Walmart Mexico? går det trögt där? lät så positivt tidigare...

Svar: Corona har slagit hårt mot Mexico och Walmart har lagt alla innovationsprojekt på is tills vidare.

Fråga: ponera att det blir order i USA Sydamerika Europa Norden m.fl. Är produktionen säkrad? dvs så man inte står utan möjlighet att leverera färdiga produkter när det verkligen börjar ”rulla på”?

Svar: I dagsläget har vi kontroll på att leveranser kan ske utifrån de prognoser som vi har, se ovan gällande produktionen

Fråga: Varför har Arneg Korea valt att stoppa integreringen av TurnLoader?

Svar: Arneg Korea har beställt produkter och dessa är levererade till dem men på grund av Covid-19 har den koreanska staten stoppat installationerna i butiker. Vi fick ett mail nyligen att den saken håller på att förändras och man tror att man kommer få komma ut till butikerna inom kort.

Fråga: To Craig, what does it mean when a EasyFill product have been ”Approved” by a grocery store chain?

Svar: Craig svarar att det innebär att produkten är godkänd för en viss produktkategori och att man tar en avdelning i sänder för att säkerställa kvalitet och funktion. Exempelvis steg 1 dryck, steg 2 yoghurt och mejeri (För TurnLoader Multideck). Parallellt med detta testar flera kedjor TurnLoader Ambient men det är bara i början eftersom de första sektionerna just anlänt USA.

Fråga: hur många hundra miljoner eller miljarder klarar ni leverera ut med vanlig förväntad produkt säljmix

Svar: Med nuvarande produktion och vissa effektiviseringar av fabriken i Slovakien beräknas att vi kan producera ca 10 000 kompletta system årligen. Det motsvarar ca 100 - 150 MSK i omsättning på bolagets hyllsystem. Till det kommer de plastdetaljer som vi säljer till OEM med egen produktion av metalldelarna. Utöver det har vi förhandsförhandlade avtal med tillverkande företag som på ca 6–10 veckor kan producera och leverera våra produkter, fabriker i både Europa och Kina.

Fråga: När kommer USA beställa verktyg för att kunna tillverka plasthyllorna där?

Svar: När volymerna är tillräckligt stora för att motivera investeringen.

Fråga: Med bara Slovakien - hur stor volym/värde kan tillverkas där?

Svar: Se svar ovan

Fråga: Har några testresultat kommit från Food Campus i Tyskland?

Svar: Se ovan.

Fråga: Vad säger butikskedjorna om att hyllorna inte är fullängd på hörnen i bak? Hur fungerar det med inställningar i olika planogramverktyg?

Svar: Vid den första kontakten reagerar några på att våra hyllor är kapade i hörnen och därmed kan färre produkter placeras på hyllan men när vi sedan visar att hyllorna kan sättas tätare och att vi ofta får in fler hyllor och därmed många gånger fler produkter är den frågan överspelad. Inga befintliga planogram kan användas men flera kedjor har begärt in mått på våra hyllor som man lägger in i sina dataprogram. EasyFills hyllor är justerbara enligt följande: de kan monteras fritt på vilken höjd inom hyllramen som helst, varje hylla kan sedan ställas i fyra olika vinklar = 0 – 4 – 8 – 12 grader. På det sättet kan fler produkter ställas på hyllan, viktigt att poängtera är att den enda gången en hylla är 100% fylld med varor är när den fylls på vilket normalt är en till två gånger per dag.

Fråga: Hur länge ska NIO hjälpa till och vad är kostnaden för NIO varje år?

Svar: De har ett uppdrag som ska slutföras och vi antar att det tar fram till sommaren 2021 innan de är klara. Kostnaden redovisar vi inte men styrelsen och ledningen i EasyFill har noggrant utvärderat NIO:s jobb och ser dem inte som en kostnad utan som en investering. De minskade tillverkningskostnaderna som NIO presenterat är ca 25% lägre än vi tillverkar för idag. Vän av ordning kan då fråga hur det kan komma sig; svaret är att Ebeco är en traditionell tillverkare av produkter medan NIO har ett enda uppdrag i sitt företag och det är att utveckla tillverkningsprocesser samt förhandla priser med leverantörer. Företaget NIO jobbar sedan många år för stora tillverkande företag som man kan tro har fungerande tillverkningsprocesser men inte ens dylika tillverkare har all kunskap vad gäller tillverkning och inköp. En av NIO:s stora kunder är Volvo.

Fråga: Varför köper inte t.ex. Barkaby fler TurnLoader, de har ju fortfarande bara yoghurt i höstas sa ni att fler tester skulle börja i fler kategorier

Svar: De ska byta kyldiskar i höst och vill inte ta investeringen i ”onödan”. De är intresserade av att testa TurnLoader Ambient och så snart den finns tillgänglig i rätt storlek (900 mm bred) är det något som ligger nära till hands.

Fråga: Hur ska expansionen finansieras? Lån? NE?

Svar: Det återkommer vi om när det är aktuellt. Kundförskott kan också tänkas vara ett alternativ.

Fråga: Är det stor efterfrågan på topslider?

Svar: Nej

Fråga: En fråga till Tommy; Vad är normal tid mellan lyckad test och att en affär gör eller förväntas göra fler inköp. Exemplet ICA i Barkarby som ju tycks vara väldigt nöjda och de har haft produkterna ganska länge nu. När kan man vänta sig att det ger resultat i form av ytterligare orders? Vid tidigare möte har det pratats om ICA Flemingsberg och Kungens Kurva som också har haft produkterna länge. Hur lång tid tar det tills en handlare vågar ta beslut att investera ytterligare?

Svar: Ting tar tid... Ofta handlar det inte om att våga investera utan att timingen inte är rätt. Butikerna uppdateras i cykler och investeringar planeras ofta år i förväg så det handlar som så ofta om tur och timing. ICA maxi Barkarby är dock en väldigt bra ambassadör för EasyFill och tack vare Bernts omdömen och status har EasyFill fått många andra affärer till andra ICA handlare

Fråga: So the store who tested the Ambient, will they install more shelves?

Svar: Ja

Fråga: for Oliver: ”Zu gut für die Tonne” any noticeable effects of that as of yet?

Svar: Inte några konkreta affärer egentligen men många intressanta kontakter har kommit ut från de rundabordssamtal som EasyFill deltagit i. Tveklöst har detta med Covid-19 medfört förseningar i detta fall. Dock har utmärkelsen ökat medvetandegraden om EasyFill generellt i Tyskland och ur den synpunkten gett värdefull PR. Se nedan.

Fråga: Oliver, can you say it has given us increased market awareness?

Svar: Ja definitivt! Vi har varit med i ganska många artiklar i media samt inslag i TV

Fråga: ny stor ICA Maxi öppnar i Bromma ”Bromma Blocks” händer det något?

Svar: Ica centralt bygger än så länge bara butiker med standardinredning vid nyetablering. Om handlaren vill uppgradera får densamme göra det senare. Men vi ser nu att förändringar sker och centrala kontakter inom ICA har kontaktat vår nordiska säljchef Tommy Seger om detta så med säkerhet kommer det ske en förändring i framtiden. När det gäller butiken i Bromma så är det aktuellt med TurnLoader i kyldiskar och där är leverantören Viessmann som jobbar vidare tillsammans med Tommy.

Fråga: Gärna mera info om målsättningar i Tyskland - han nämnde minst 700 enheter 2021 men vad är target?

Svar: Planen för 2021 är att sälja ca 700 enheter via direktförsäljning i Tyskland 2021. Tillkommer till detta är det som säljs till olika partners; exempelvis GSK, KMW, Hauser, Carrier, Viessmann, Stracke etc. (TurnLoader och RotoShelf i kyldiskar samt TurnLoader Ambient utöver detta är planen att sälja mellan 500 och 1000st MaxLoad 705 med RotoShelf.

Från en aktieägare kom följande ”nya frågor” som vi också valt att besvara

Fråga: Har EMS ensamrätt i USA eller gäller det bara direktförsäljning? T ex om Stop&Shop ska köpa multidecks med TurnLoader i direkt från Hillphoenix. Går de direkt till er och beställer eller via EMS?

Svar: EasyFill Merchandising Solution är ju vårt eget företag i USA (vår ägarandel är 51%) och de arbetar med olika kanaler, ungefär som vi gör här i Europa. Direktförsäljning, kyldisktillverkare, kylskåpstillverkare och shopfitters och liknande. Just nu har de störst fokus på direktförsäljningen vilket i framtiden ger ringar på vattnet när produkterna är mer etablerade och välkända i marknaden i och med att kedjorna börjat rulla ut dom. Svaret på frågan är således Ja EasyFill Merchandising Solution är ensamma i Nord- och Sydamerika med att sälja våra egna patenterade produkter RotoShelf och TurnLoader och när någon vill köpa i USA så går alla ordrar till EMS.

Fråga: Angående RotoShelf och de stora bryggerierna: Har ni sett ökad aktivitet av inköp via OEM på uppdrag från dessa och i sånt fall är det jämnt fördelat eller sticker t ex Efficold ut?

Svar: Frigoglass gör de ”stora” inköpen. Ordern från Carlsberg är ett genombrott hos Efficold som vi hoppas mycket på framåt.

Följdfråga på den: Har ni lyckats få någon prognos för året för någon av tillverkarna av soft drinks eller uppskattning via OEM?

Svar: Vi får löpande inköpsprognoser från Frigoglass och Klimasan

Fråga: Nyttjandet av de mobila showrooms bilarna: Ser ni dessa som ren PR/reklam för att öka medvetenheten om produkterna eller har ni budgeterat för att de och den personal som jobbar med det ska bära sin egen kostnad?

Svar: Det är en marknadsinsats mycket för att öka medvetenheten om EasyFill och våra produkter men de ska bära sina egna kostnader och mer därtill. Exemplet med Tyskland är att de har som målsättning att sälja 700 enheter 2021 vilket skulle generera ca 840 000 euro i omsättning (detta beror på produktmix). Med dessa två bilar som just nu är ute på marknaden kan vi besöka någon promille av världens butiker så det är enbart för att skapa intresse som vi har dessa ute på marknaden men helt klart räknar vi med att den försäljning vi får via dem kan betala de kostnader de medför. Den stora vinsten är som sagt marknadsföringen som vi sedan räknar med kommer ge försäljning hos våra partners exempelvis tillverkare av kyldiskar o.s.v.

Fråga: Har ni några ekonomiska mål för året (tillväxt/kassaflöde/vinst eller hur många ÅF som ska kontrakteras, eller fabriker som ska kontrakteras osv?

Svar: Ja. Dock inget vi kommunicerar utåt.

Fråga: Min rekommendation om ni har det: Meddela marknaden dem. Det är ett ganska enkelt verktyg för marknaden att förhålla sig till och för er att rapportera mot samtidigt som detta skapar förtroende från aktieägarnas och marknadens sida för bolaget. Har ni KPI:er (ekonomiska) så kan en del av dem vara lämpliga att ha som redovisning eftersom ni ändå aktivt lär jobba med att redovisa dem internt.

Svar: Vi redovisar till marknaden via nyhetsbrev, kvartalsrapporter samt årsbokslut och för närvarande har vi inga planer på att jobba på annat sätt.

 

Följ oss gärna på sociala medier för löpande information och aktuella händelser:

LinkedIN

Facebook

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                              
CEO/VD                                                   
+46 70 59 444 69                                   
hakan.sjolander@easyfill.se             

Jens Lidén
CMO/Marknadschef
+46 70 660 58 82
jens.liden@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.


EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.