Inbjudan till digitalt informationsmöte

Tisdagen den 3:e november genomför EasyFill ett digitalt informationsmöte via Google Meet för att berätta om nuläget i bolaget och våra produkter.

Bolaget bjuder härmed in till digitalt informationsmöte onsdagen den 3:e november kl 18-20 för att presentera Bolaget och våra produkter.

För att delta; skicka ett email till info@easyfill.se där du anger dina kontaktuppgifter enligt nedan:

Förnamn:
Efternamn:
Mobilnummer:
Email:

Dagen innan mötet kommer en inbjudan till Google Meets att skickas ut med en länk till informationsmötet.
Vi uppmanar deltagare att delta via dator/laptop eller liknande, samt ha webkamera och att lyssna via headset/lurar. Detta då presentationer och videor kommer att visas.

Sollentuna 2020-10-15

Marknadschef
Jens Lidén

För mer information kontakta:

Jens Lidén                                                
Marknadschef                                                                    
+46 70 660 58 82                                              
jens.liden@easyfill.se

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.


EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

Om oss

Bolagets affärsidé är att genom egenutvecklade och patenterade lösningar erbjuda kunder smarta lösningar för effektiv påfyllning av varor och därigenom sänka kundens personalkostnader, minimera svinn och öka impulsköp. Bolagets produkter riktar sig mot detaljhandeln och främst handel med livsmedel på en global marknad. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.