Kommentar i Revisionsberättelsen i Årsredovisning för EasyFill AB (Publ)

Report this content

Med anledning av kommentar i Revisionsberättelsen följer nedan förklaring till revisorns anmärkning.

I revisionsberättelsen har revisorn gjort följande anmärkning:

”Under räkenskapsåret har avdragen skatt vid flera tillfällen inte betalats i rätt tid. Bolaget har därmed ej fullgjort sina skyldigheter enligt skatteförfarandelagen. Dessa brister och försummelser har inte medfört någon skada för bolaget, utöver dröjsmålsräntor och avgifter.”

Att detta skett beror på en bristande rutin vilket kan härledas till förändrad arbetssituation på grund av Corona-pandemin. Summan det handlar om är ca 4000 kr och för sen betalning skedde vid 5 tillfällen. Rutinerna är justerade för att undvika att det ska ske igen.


 

För mer information kontakta:

Jens Lidén                                                
tf VD/Marknadschef                                                                    
+46 70 660 58 82                                              
jens.liden@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.


EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

Taggar: