Komplettering till tidigare PM; Riktad emission i EasyFill AB: 556653-2924

Report this content

Igår den 21 oktober 2021 publicerades pressmeddelande om att EasyFill genomför en riktad emission på 2 358 500 kr. Nedan följer kompletterande information.

Den 21 oktober 2021 fattade styrelsen i EasyFill AB beslut om att rikta en emission på 2 358 500 kr à 1,20 kr per aktie motsvarande 1 965 417 aktier av serie B till Mic Värdepapper AB, 559073-6251. Betalning erläggs genom kvittning mot lån från april 2021 inklusive ränta.  

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att minska bolagets skulder genom genomförandet av en kvittningsemission. Kvittningskursen förhandlades till begränsad rabatt då aktiekursen pendlat mellan 1,16 kr och 1,29 kr per aktie.

Mic Värdepapper AB äger ca 5% av bolaget och är inte delaktig i styrelsen eller i bolagets ledning.

Sollentuna den 22 oktober 2021

Styrelsen
EasyFill AB

För mer information kontakta:

Jens Lidén                                                
tf VD/Marknadschef                                                                    
+46 70 660 58 82                                              
jens.liden@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker med upp till 40%.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.


EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.