Riktad emission i EasyFill AB: 556653-2924

Report this content

EasyFill genomför en riktad emission på 2 358 500 kr.

Den 21 oktober 2021 fattade styrelsen i EasyFill AB beslut om att rikta en emission på 2 358 500 kr à 1,20 kr per aktie motsvarande 1 965 417 aktier av serie B till Mic Värdepapper AB, 559073-6251. Betalning erläggs genom kvittning mot lån från april 2021 inklusive ränta.  

Sollentuna den 21 oktober 2021

Styrelsen

EasyFill AB

För mer information kontakta:

Jens Lidén                                                
tf VD/Marknadschef                                                                    
+46 70 660 58 82                                              
jens.liden@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker med upp till 40%.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.


EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.